1. werken met vrijwilligers

  https://www.cult.be/advies/werken-met-vrijwilligers

  Denk je eraan vrijwilligers in te schakelen in jouw cultuurhuis? In dit artikel vind je de basisinfo over het werken met vrijwilligers.

  Wie mag vrijwilligerswerk doen? Iedereen vanaf 16 jaar mag als vrijwilliger aan de slag. Ook 15-jarigen die de eerste twee studiejaren van het secundair onderwijs achter de rug hebben, komen in aanmerking. Mensen met vervangingsinkomens hebben een…

 2. Cultuurpact

  https://www.cult.be/advies/cultuurpact

  In 1972 sloten de grote politieke partijen een akkoord: het Cultuurpact. Hierdoor moeten openbare culturele instellingen pluralistisch zijn en mogen zij geen gebruikers discrimineren om ideologische, filosofische of politieke redenen. 

  Concrete informatie over waar je rekening mee moet houden om de Cultuurpactwetgeving te integreren in het beleid van jouw cultuurhuis vind je hier. Meer info vind je op de website van het Cultuurpact: www.cultuurpact.be/nl cult! vzw is zorgvuldig als…

 3. Cultureel Akkoord

  https://www.cult.be/advies/cultureel-akkoord

  Het Cultureel Akkoord tussen Vlaanderen en Wallonië is een globaal kader dat algemene richtingen voor samenwerking aangeeft. Het heeft betrekking op de kunsten, het erfgoed, het sociaal-cultureel werk, de amateurkunsten, de bibliotheken, de creatieve…

  Op 7 december 2012 werd een cultureel samenwerkingsverband afgesloten tussen de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap. Met dit akkoord worden uitwisselingen en gezamenlijke projecten over de taalgrens heen gestimuleerd. Je vindt de tekst van het…

 4. Vlaamse Regering

  https://www.cult.be/advies/vlaamse-regering

  De Vlaamse Regering is de uitvoerende macht van Vlaanderen. De Vlaamse Regering beheert de bevoegdheden van zowel het Vlaams Gewest als de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering zetelt aan het Martelarenplein te Brussel.

  Op 2 oktober 2019 heeft de Vlaamse Regering Jambon I de eed afgelegd in het Vlaams Parlement. De Vlaamse Regering bestaat uit 9 ministers en wordt geleid door minister-president Jan Jambon. Samenstelling Jan Jambon (N-VA), Minister-president van de…

 5. soepele tewerkstelling

  https://www.cult.be/advies/soepele-tewerkstelling

  Hier vind je alle info om soepele vormen van tewerkstelling toe te passen in jouw cultuurhuis: werken met vrijwilligers, verenigingswerk, 25-dagen regel, studenten en de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars.

  Werken met vrijwilligers Alles over werken met vrijwilligers kan je hier terugvinden of via de websites van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk: vrijwilligerswerk.be vlaanderenvrijwilligt.be Verenigingswerk Verenigingen met ondernemingsnummer,…

 6. doorverkoop van tickets

  https://www.cult.be/advies/doorverkoop-van-tickets

  Cultuur- en gemeenschapscentra worden regelmatig geconfronteerd met de online doorverkoop van Belgische tickets op een Nederlandse website. We stelden een dossier samen om cultuurhuizen te helpen op een efficiënte manier te reageren.

  Nog steeds krijgen cultuur- en gemeenschapscentra regelmatig te maken met de illegale doorverkoop van tickets op een Nederlandse website voor voorstellingen die geprogrameeerd zijn in hun cultuurhuis. Met cult! brachten we het jurdisch kader in beeld en…

 7. solidariteitsbijdragen

  https://www.cult.be/advies/solidariteitsbijdragen

  Centraal staat de vraag: hoe kan je een solidariteitsbijdrage fiscaal correct tot bij een artiest, gezelschap of andere krijgen? Met deze informatie kunnen jullie aan de slag.

  Op basis van advies van Scwitch en Cultuurloket stelde cult! een praktische gids op. Deze info kan je hieronder vinden. Neem voor bijkomende vragen gerust contact met ons op. Aandachtspunten Lees onderstaande drie situaties grondig na en pas toe wat…

 8. subsidies grote culturele infrastructuur

  https://www.cult.be/advies/subsidies-grote-culturele-infrastructuur

  Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) is opgericht in 1998. Onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting van de Vlaamse Regering, kunnen overheden, instellingen en organisaties via het FoCI investeringssubsidies verkrijgen.

  De investeringssubsidies worden verleend voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen van grote culturele infrastructuur met bovenlokaal belang of voor sectorale prioriteiten. In 2020 komt er geen subsidieronde voor investeringssubsidies 'grote…

 9. aanplakkingstaks

  https://www.cult.be/advies/aanplakkingstaks

  Wanneer affiches groter dan 1 m² opgehangen worden, moet daarvoor een belasting op aanplakking betaald worden.

  Eerst het goede nieuws: sinds 1 januari 2007 zijn alle affiches met een oppervlakte kleiner of gelijk aan 1 m² zijn vrijgesteld van de aanplakkingstaks. Voor affiches van de formaten A3, A2, A1 en zelfs A0 moet dus géén aanplakkingstaks betaald worden. …

 10. strategische adviesraad voor cultuur

  https://www.cult.be/advies/strategische-adviesraad-voor-cultuur

  De SARC is de strategische adviesraad van het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media en maakt organisatorisch deel uit van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

  De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg…