1. werken met vrijwilligers

  https://www.cult.be/advies/werken-met-vrijwilligers

  Denk je eraan vrijwilligers in te schakelen in jouw cultuurhuis? In dit artikel vind je de basisinfo over het werken met vrijwilligers.

  Wie mag vrijwilligerswerk doen? Iedereen vanaf 16 jaar mag als vrijwilliger aan de slag. Ook 15-jarigen die de eerste twee studiejaren van het secundair onderwijs achter de rug hebben, komen in aanmerking. Mensen met vervangingsinkomens hebben een…

 2. Cultuurpact

  https://www.cult.be/advies/cultuurpact

  In 1972 sloten de grote politieke partijen een akkoord: het Cultuurpact. Hierdoor moeten openbare culturele instellingen pluralistisch zijn en mogen zij geen gebruikers discrimineren om ideologische, filosofische of politieke redenen. 

  Concrete informatie over waar je rekening mee moet houden om de Cultuurpactwetgeving te integreren in het beleid van jouw cultuurhuis vind je hier. Meer info vind je op de website van het Cultuurpact: www.cultuurpact.be/nl cult! vzw is zorgvuldig als…

 3. Cultureel Akkoord

  https://www.cult.be/advies/cultureel-akkoord

  Het Cultureel Akkoord tussen Vlaanderen en Wallonië is een globaal kader dat algemene richtingen voor samenwerking aangeeft. Het heeft betrekking op de kunsten, het erfgoed, het sociaal-cultureel werk, de amateurkunsten, de bibliotheken, de creatieve…

  Op 7 december 2012 werd een cultureel samenwerkingsverband afgesloten tussen de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap. Met dit akkoord worden uitwisselingen en gezamenlijke projecten over de taalgrens heen gestimuleerd. Je vindt de tekst van het…

 4. Vlaamse Regering

  https://www.cult.be/advies/vlaamse-regering

  De Vlaamse Regering is de uitvoerende macht van Vlaanderen. De Vlaamse Regering beheert de bevoegdheden van zowel het Vlaams Gewest als de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering zetelt aan het Martelarenplein te Brussel.

  Op 2 oktober 2019 heeft de Vlaamse Regering Jambon I de eed afgelegd in het Vlaams Parlement. De Vlaamse Regering bestaat uit 9 ministers en wordt geleid door minister-president Jan Jambon. Samenstelling Jan Jambon (N-VA), Minister-president van de…

 5. soepele tewerkstelling

  https://www.cult.be/advies/soepele-tewerkstelling

  Hier vind je alle info om soepele vormen van tewerkstelling toe te passen in jouw cultuurhuis: werken met vrijwilligers, verenigingswerk, 25-dagen regel, studenten en de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars.

  Werken met vrijwilligers Alles over werken met vrijwilligers kan je hier terugvinden of via de websites van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk: vrijwilligerswerk.be vlaanderenvrijwilligt.be Verenigingswerk Verenigingen met ondernemingsnummer,…

 6. dossier corona

  https://www.cult.be/advies/dossier-corona

  Sinds de uitbraak van de coronacrisis in maart 2020 is er veel gebeurd. In dit artikel hebben we heel wat recente informatie gebundeld over de gevolgen voor de cultuursector.

  Uiteraard volgen we dit dossier op de voet op en blijven we jullie informeren. We vullen dit artikel regelmatig aan met nieuwe info. nieuws 09.09: nieuwe versie basisprotocol cultuur - bekijk bericht 01.09: nieuwe versie basisprotocol cultuur - bekijk…

 7. doorverkoop van tickets

  https://www.cult.be/advies/doorverkoop-van-tickets

  Cultuur- en gemeenschapscentra worden regelmatig geconfronteerd met de online doorverkoop van Belgische tickets op een Nederlandse website. We stelden een dossier samen om cultuurhuizen te helpen op een efficiënte manier te reageren.

  Nog steeds krijgen cultuur- en gemeenschapscentra regelmatig te maken met de illegale doorverkoop van tickets op een Nederlandse website voor voorstellingen die geprogrameeerd zijn in hun cultuurhuis. Met cult! brachten we het jurdisch kader in beeld en…

 8. solidariteitsbijdragen

  https://www.cult.be/advies/solidariteitsbijdragen

  Centraal staat de vraag: hoe kan je een solidariteitsbijdrage fiscaal correct tot bij een artiest, gezelschap of andere krijgen? Met deze informatie kunnen jullie aan de slag.

  Op basis van advies van Scwitch en Cultuurloket stelde cult! een praktische gids op. Deze info kan je hieronder vinden. Neem voor bijkomende vragen gerust contact met ons op. Aandachtspunten Lees onderstaande drie situaties grondig na en pas toe wat van…

 9. aansprakelijkheid na corona

  https://www.cult.be/advies/aansprakelijkheid-na-corona

  Kan iemand zomaar een claim indienen wanneer zij/hij ziek wordt na het bijwonen van een door jou georganiseerde activiteit? Wie kan verantwoordelijk gesteld worden? Kan je als organisatie verantwoordelijk gesteld worden als je alle maatregelen en…

  In samenwerking met IC Verzekeringen stelde onze partnerorganisatie Scwitch een FAQ op met betrekking tot aansprakelijkheid bij het herstarten van jullie activiteiten in coronatijden. In de FAQ vind je heel antwoorden op vragen rond de heropstart van de…

 10. subsidies grote culturele infrastructuur

  https://www.cult.be/advies/subsidies-grote-culturele-infrastructuur

  Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) is opgericht in 1998. Onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting van de Vlaamse Regering, kunnen overheden, instellingen en organisaties via het FoCI investeringssubsidies verkrijgen.

  De investeringssubsidies worden verleend voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen van grote culturele infrastructuur met bovenlokaal belang of voor sectorale prioriteiten. In 2020 komt er geen subsidieronde voor investeringssubsidies 'grote…