Cultureel Akkoord

laatst aangepast

#beleid

Het Cultureel Akkoord tussen Vlaanderen en Wallonië is een globaal kader dat algemene richtingen voor samenwerking aangeeft. Het heeft betrekking op de kunsten, het erfgoed, het sociaal-cultureel werk, de amateurkunsten, de bibliotheken, de creatieve industrieën, vormingen en stages voor culturele actoren en onderzoek.

Op 7 december 2012 werd een cultureel samenwerkingsverband afgesloten tussen de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap. Met dit akkoord worden uitwisselingen en gezamenlijke projecten over de taalgrens heen gestimuleerd.

Je vindt de tekst van het samenwerkingsakkoord hier

Kijk op www.cultuurculture.be voor meer informatie en projectoproepen.

cult! vzw is zorgvuldig als het gaat om informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van experten en partners op wie het een beroep doet. cult! streeft er naar steeds zo goed en correct mogelijke info te geven. cult! kan echter niet garanderen dat de informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kan er aan de informatie op deze website en aan eventueel advies  per mail of telefoon geen rechten worden ontleend.