Vlaamse Regering

laatst aangepast

#beleid

De Vlaamse Regering is de uitvoerende macht van Vlaanderen. De Vlaamse Regering beheert de bevoegdheden van zowel het Vlaams Gewest als de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering zetelt aan het Martelarenplein te Brussel.

Op 2 oktober 2019 heeft de Vlaamse Regering Jambon I de eed afgelegd in het Vlaams Parlement. De Vlaamse Regering bestaat uit 9 ministers en wordt geleid door minister-president Jan Jambon.

Samenstelling

Jan Jambon (N-VA), Minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management

Hilde Crevits (CD&V), Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en landbouw

Bart Somers (Open Vld), Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Ben Weyts (N-VA), Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

Wouter Beke (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Matthias Diependaele (N-VA), Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media

cult! vzw is zorgvuldig als het gaat om informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van experten en partners op wie het een beroep doet. cult! streeft er naar steeds zo goed en correct mogelijke info te geven. cult! kan echter niet garanderen dat de informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kan er aan de informatie op deze website en aan eventueel advies  per mail of telefoon geen rechten worden ontleend.