subsidies grote culturele infrastructuur

laatst aangepast

#zakelijk #infrastructuur #techniek

Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) is opgericht in 1998. Onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting van de Vlaamse Regering, kunnen overheden, instellingen en organisaties via het FoCI investeringssubsidies verkrijgen.

De investeringssubsidies worden verleend voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen van grote culturele infrastructuur met bovenlokaal belang of voor sectorale prioriteiten.

In 2020 komt er geen subsidieronde voor investeringssubsidies 'grote culturele infrastructuur' en 'automatiseren van theatertrekken'. 

Voor de grote culturele infrastructuur is besloten de middelen in te zetten voor reeds lopende projecten (KMSKA, M HKA, Kaaitheater, Gentse Opera, Brugse museumsite). 

Hoewel het aangeduid werd als één van de sectorale prioriteiten voor de periode 2017-2021, heeft het ministerie besloten dit jaar het automatiseren van theatertrekken niet te subsidiëren. De motivatie is dat er de laatste jaren al aanzienlijk geïnvesteerd werd in het automatiseren van theatertrekken en dat ze de interesse voor de subsidielijn zien afnemen.

Mocht je toch gepland hebben om (één van) bovenstaande subsidies aan te vragen, raden wij aan het Departement CJM daarvan op de hoogte te brengen. Ook wanneer je ze pas in 2021 wenst aan te vragen.

Investeringssubsidies die wel nog aangevraagd kunnen worden:

  • het toegankelijker maken van cultuur- en/of jeugdinfrastructuur
  • het energiezuiniger maken van cultuur- en/of jeugdinfrastructuur

Meer info over het Fonds Culturele Infrastructuur kan je hier vinden. 

cult! vzw is zorgvuldig als het gaat om informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van experten en partners op wie het een beroep doet. cult! streeft er naar steeds zo goed en correct mogelijke info te geven. cult! kan echter niet garanderen dat de informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kan er aan de informatie op deze website en aan eventueel advies  per mail of telefoon geen rechten worden ontleend.