soepele tewerkstelling

laatst aangepast

#beleid #zakelijk

Hier vind je alle info om soepele vormen van tewerkstelling toe te passen in jouw cultuurhuis: werken met vrijwilligers, verenigingswerk, 25-dagen regel, studenten en de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars.

Werken met vrijwilligers

Alles over werken met vrijwilligers kan je hier terugvinden of via de websites van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk:

Verenigingswerk

Verenigingen met ondernemingsnummer, feitelijke verenigingen zonder ondernemingsnummer en openbare besturen kunnen mensen die minstens 4/5de werken (geen studenten), gepensioneerden en zelfstandigen laten bijklussen via de formule van het verenigingswerk.

Het Grondwettelijk Hof heeft begin 2020 echter de regels op het bijklussen vernietigd. Hierdoor is het vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk om volgens de huidige regels medewerkers flexibel in te zetten.

In december 2020 werd weliswaar een tijdelijke aangepaste wet goedgekeurd voor het verenigingswerk in 2021, maar die is enkel van toepassing op de sportsector. Vanuit cult! roepen we daarom op om ook voor de cultuursector een volwaardig alternatief te voorzien. Via onze partners De Federatie en Sociare volgen we dit dossier verder op.

Meer info over de huidige regeling kan je vinden op www.verenigingswerk.be.

25-dagenregel & studenten

Je kan occasionele socio-culturele werkers (in gelijk welk statuut: werknemers, werklozen, gepensioneerden, zelfstandigen, studenten, ambtenaren, leerkrachten en werknemers in tijdskrediet) voordelig tewerkstellen in bepaalde functies gedurende max. 25 dagen per jaar. Dit via de 25-dagenregel. Meer informatie is te vinden op de website van Sociare. Een vergelijking tussen studentenarbeid en de 25-dagenregel vind je hier.

Kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)

Kunstenaars met een kunstenaarskaart kunnen kleine artistieke opdrachten laten vergoeden via de KVR of kleine vergoedingsregeling. Meer info en voorwaarden (toegespitst op de kunstenaar) vind je op de website van Cultuurloket.

cult! vzw is zorgvuldig als het gaat om informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van experten en partners op wie het een beroep doet. cult! streeft er naar steeds zo goed en correct mogelijke info te geven. cult! kan echter niet garanderen dat de informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kan er aan de informatie op deze website en aan eventueel advies  per mail of telefoon geen rechten worden ontleend.