netwerk cultuurhuizen

cult! is dé netwerkorganisatie en belangenbehartiger van cultuurhuizen in Vlaanderen en Brussel. cult! promoot, steunt, verdedigt en verbindt deze open huizen in hun diversiteit en dynamiek. In een veranderende maatschappelijke context zoekt cult! samen met leden en partners naar gerichte oplossingen voor collectieve uitdagingen. cult! informeert, adviseert, stimuleert en inspireert cultuurhuizen van vandaag en van de toekomst.

team cult!

Leen Vanderschueren

leen@cult.be

Leen is coördinator van cult! Met een open en praktische benadering timmert ze samen met dit netwerk aan de toekomst van cultuurhuizen.

 

Fien Bracke

fien@cult.be

Fien is medewerker communicatie en netwerk. Dankzij haar kritische blik en scherpe pen, houdt ze steeds de vinger aan de pols van de culturele sector. Daarnaast is ze ook de lijm die het netwerk van cult! samenhoudt.

onze leden

cult! zou niets zijn zonder haar leden. cult! verenigt een uitgebreid, divers en dynamisch netwerk van lokaal ingebedde cultuurhuizen dat zich over heel Vlaanderen en Brussel uitstrekt. Huizen met vele kamers, die binnen en buiten de muren kunst en cultuur verspreiden en aanwakkeren in de gemeenschap. Huizen die groot zijn, huizen die klein zijn, huizen die deel uitmaken van een groter geheel. Oud, nieuw, hoog, laag, monumentaal, opvallend in eenvoud. Huizen die vele, diverse voeten verwelkomen en die zelf ook met beide voeten in de maatschappij staan, noden detecteren in de samenleving en hierop inspelen. Huizen die vorm krijgen voor en door de lokale gemeenschap, die talenten stimuleren en culturele ontplooiing ondersteunen en faciliteren. Met elk hun eigenheid en met als grootste gemene deler: creativiteit en participatie stimuleren en het doen beleven, helpen ontdekken en laten proeven van kunst en cultuur in al haar vormen en kleuren. 

Benieuwd naar ons netwerk? Ontdek het hier.

het bestuur

Ons bestuur is samengesteld uit directeurs van cultuurhuizen, aangevuld met experten die ons op basis van hun ervaring kunnen bijstaan. Zij stippelen de richting uit van de cult!-werking en staan het team bij met adviezen en expertise.

Ons dagelijks bestuur bestaat uit: Bart De Motte en Wim Vervoort. Verder zetelen in ons bestuur: Jan Bourgeois, Marnix Theys, Pedro Oosterlynck, Annelies De Graeve, Steven Libbrecht, Katrijn Pauwels, Ivo Peeters, Stijn De Coster en Lies Coppens.

partners

Het belang van onze partners kan zeker niet onderschat worden. Geregeld slaat cult! de handen in elkaar met andere (culturele en niet-culturele) spelers om samen uitdagingen te lijf te gaan. Expertise wordt gedeeld en ideeën worden uitgewisseld, om elkaar te kunnen aanvullen en versterken.

Ontdek hier onze partners.

internationaal

Ook internationaal houdt cult! de vinger aan de pols. cult! stimuleert haar leden om de blik open te houden en aandacht te hebben voor internationale contacten. Buitenlandse prospectie, contacten en samenwerking zijn een verrijking voor het lokale culturele leven.

cult! is lid van ENCC en Culture Action Europe.

publicaties

In een snel veranderende samenleving zijn we met cult! als belangenbehartiger alert voor nieuwe ontwikkelingen en willen we onze leden stimuleren en uitdagen tot nieuwe dynamieken en innovaties. Door in te zetten op onderzoek en publicaties komen we zo samen tot nieuwe inzichten voor de toekomst.

Bekijk hier enkele van onze publicaties.

historiek

Cultuurcentra en gemeenschapscentra zijn sinds de jaren 60 open pluralistische cultuurhuizen, waar kunst en cultuur in al zijn vormen getoond, gepresenteerd, geproefd, beoefend en beleefd wordt. Professionele culturele werkers zorgen voor een kwaliteitsvol aanbod van podiumactiviteiten (muziek, theater, dans, comedy), tentoonstellingen, cursussen, schoolvoorstellingen, kunsteducatie en tal van projecten. Cultuurhuizen ondersteunen en werken samen met het verenigingsleven, vrijwilligers en amateurkunstenaars en maken deel uit van het lokaal cultuurbeleid. Daarnaast bieden ze ook ondersteuning en een platform aan nieuw of jong talent en zijn ze een plek voor artistieke creatie.

Al die tijd worden de cultuurhuizen ondersteund door hun ledenorganisatie en belangenbehartiger. Eind 1972 kwamen de directeurs van de pionierende culturele centra samen voor een eerste ontmoeting. In 1975 ontstond daaruit de Vereniging van Nederlandse Culturele Centra in België. In 1983 werd die naam aangepast naar FeVeCC, de Federatie van Vlaamse erkende Culturele Centra. In 2001 werd VVC als nieuwe naam gekozen, de Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra. En in 2020 vervelde VVC naar cult! netwerk cultuurhuizen. Welke naam er ook op onze deurbel stond, steeds zijn we paraat blijven staan voor onze leden!