aanplakkingstaks

laatst aangepast

#zakelijk

Wanneer affiches groter dan 1 m² opgehangen worden, moet daarvoor een belasting op aanplakking betaald worden.

Eerst het goede nieuws: sinds 1 januari 2007 zijn alle affiches met een oppervlakte kleiner of gelijk aan 1 m² zijn vrijgesteld van de aanplakkingstaks. Voor affiches van de formaten A3, A2, A1 en zelfs A0 moet dus géén aanplakkingstaks betaald worden.

Voor affiches groter dan 1 m² blijft de aanplakkingstaks wel gelden. Per affiche betaalt men 0,50 euro per 1 m². Voor een affiche van 1,5 m² groot, betaal je dus 0,50 euro x 1,5 m² = 0,75 euro per affiche.

De taks op aanplakking moet worden aangegeven uiterlijk op de dag van betaling. Voor een vlotte verwerking van de betaling is het aan te raden de aangifte tijdig (enkele dagen voor de betaling) in te dienen. Wacht dus niet tot de laatste dag. Vergeet niet de datum van opmaak van de aangifte te vermelden en deze te handtekenen.

De betaling verloopt niet meer via fiscale zegels zoals vroeger, maar kan via overschrijving. Voor de taks op aanplakking is dat: 

BE48 6792 0023 0127 - PCHQ BE BB
Inningscentrum – Diverse taksen
Koning Albert II-laan 33 bus 431
1030 Brussel

Meer info is te verkrijgen bij het Inningscentrum via CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

cult! vzw is zorgvuldig als het gaat om informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van experten en partners op wie het een beroep doet. cult! streeft er naar steeds zo goed en correct mogelijke info te geven. cult! kan echter niet garanderen dat de informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kan er aan de informatie op deze website en aan eventueel advies  per mail of telefoon geen rechten worden ontleend.