1. onderzoek ticketing en planning

  https://www.cult.be/nieuws/onderzoek-ticketing-en-planning

  Onderzoek Cultuurconnect: gebruik van en tevredenheid over digitale systemen in kunst- en cultuurhuizen

  In 2019 deed Cultuurconnect onderzoek naar het gebruik van en de tevredenheid over digitale systemen bij kunst- en cultuurhuizen. Concreet ging het over ticketing- en planningssystemen, website en CRM. Er wordt in het onderzoek een onderscheid gemaakt…

 2. #ticketvoorcultuur

  https://www.cult.be/nieuws/ticketvoorcultuur

  In de afgelopen dagen is er veel gevraagd en gezegd rond de reeds betaalde tickets voor de evenementen die - volgens de huidige stand van zaken - tot 5 april 2020 zijn afgelast. Wat is nu de manier om dit aan te pakken?

  VVC ging te rade bij experten om licht op de zaak te schijnen. Er is geen eenduidig antwoord, maar er zijn opties. Bovendien is niet uitgesloten dat er binnenkort van overheidswege maatregelen volgen. Waar je wél al mee kan starten, is een…

 3. we’re all in this together.

  https://www.cult.be/nieuws/were-all-in-this-together

  De nieuwe Vlaamse regering wil vanaf 2020 zwaar besparen op kunst en cultuur. De cijfers ken je intussen, maar om ze zeker niet te vergeten knallen we ze nog één keer op je scherm. Er wordt met 6% geknipt in de Vlaamse werkingssubsidies, met 3% in de…

  We're all in this together. Dit was de slagzin van de Actie vergadering Kunsten in de Beursschouwburg gisterenavond. VVC deelt de bezorgdheid over een nakende kaalslag en roept op tot meer samenwerking over sectoren heen. We vragen Vlaamse maar vooral ook…

 4. resultaten gebruikersonderzoek

  https://www.cult.be/nieuws/resultaten-gebruikersonderzoek

  Vlamingen zijn tevreden over hun cultuurcentrum. De maatschappelijke relevantie en het grote belang van de cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaanderen wordt bevestigd door een nieuw grootschalig gebruikersonderzoek. De Universiteit Antwerpen peilde samen…

  Onderzoek 2018 bouwt verder op eerder onderzoek in 2014 In 2014 werd reeds een grootschalig gebruikersonderzoek gevoerd naar de openbare bibliotheken en de cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaanderen. Dat onderzoek resulteerde in een rapport waarbij…

 5. blijspel of tragedie?

  https://www.cult.be/nieuws/blijspel-of-tragedie

  Blijspel of tragedie? Een toekomst voor de Vlaamse cultuurcentra. Deze tekst is een initiatief van de cultuursector en is unaniem onderschreven door de raad van bestuur van VVC. Het is een work-in-progress, een eerste aanzet om onze blik op de toekomst…

  De cultuur- en gemeenschapscentra (verder in één adem genoemd: de cultuurcentra) werpen allen samen een blik op de toekomst… “Eerder dan louter de etalage van (elders geproduceerd) werk, kunnen ze die nieuwe toekomst mee vormgeven, als ‘borrelpotten’…

 6. noodfonds voor cultuur

  https://www.cult.be/nieuws/noodfonds-voor-cultuur

  Op 4 juni werd VVC uitgenodigd voor een overleg met het kabinet Cultuur, de steunpunten en belangenbehartigers over het noodfonds. De modaliteiten moeten nog aangescherpt en uitgewerkt worden in de komende weken. 

  Het deel cultuur in het noodfonds bedraag 65 miljoen euro. Vlaanderen verdeelt het geld voor cultuur in het noodfonds in de eerste plaats via structureel gesubsidieerde instellingen, om via hen tot bij de meest kwetsbaren in de waardeketen terecht te…

 7. wissel online uit met collega's

  https://www.cult.be/nieuws/wissel-online-uit-met-collegas

  We beseffen bij cult! dat er zeker in deze periode veel nood is aan overleg en ervaringsuitwisseling. Goed nieuws, want je staat er niet alleen voor!

  Heb je een Facebookaccount? Maak je dan zeker lid van de Facebookgroep programmatoren cultuur- en gemeenschapscentra. Daar kan je volgen wat er reilt en zeilt in onze cultuurhuizen. Of post zelf een berichtje als je ergens de mening van collega’s over wil…

 8. crisisbegeleiding door Cultuurloket

  https://www.cult.be/nieuws/crisisbegeleiding-door-cultuurloket

  De impact van de coronacrisis op de cultuursector en iedereen die er in actief is, is enorm. Hoe krijg je als individu of organisatie weer grip en perspectief? Hoe herdenk en hervorm je je onderneming? 

  Vanaf heden biedt Cultuurloket crisisbegeleiding aan individuen of organisaties uit de cultuursector in het kader van de coronacrisis. De begeleiding is gratis en de consulenten van Cultuurloket begeleiden je bij: het herdenken van je businessmodel het…

 9. basisprotocol cultuur goedgekeurd

  https://www.cult.be/nieuws/basisprotocol-cultuur-goedgekeurd

  In de Nationale Veiligheidsraad werd bepaald dat er protocollen moeten worden opgemaakt om de verschillende sectoren te helpen om veilig op te starten. Het basisprotocol voor de volledige sector cultuur is klaar en werd goedgekeurd door de GEES en…

  Let op: deze versie is opgesteld voor de nationale fase 3, die in principe loopt van 8 juni tot en met 30 juni 2020 en geeft nog geen verder perspectief. Er is te lezen: 'net zoals de coronacrisis en de aanpak ervan, zal ook dit basisprotocol regelmatig…

 10. cultuurhuis zoekt cultuurkapel

  https://www.cult.be/nieuws/cultuurhuis-zoekt-cultuurkapel

  Een oproep van Cultuurhuis Altena uit Kontich, één van de leden uit ons netwerk!

  Cultuurhuis Altena in Kontich is gevestigd in een voormalige kapel. Om te kunnen uitwisselen over de logistieke/technische kant van zo'n atypische locatie, zijn zij op zoek naar andere cultuur- en gemeenschapscentra die in een kapel of andere kerkelijke…