1. webinar: wegwijs in de rechtenproblematiek bij streamings

  https://www.cult.be/evenementen/webinar-wegwijs-in-de-rechtenproblematiek-bij-streamings

  Je wilt streamen: is jouw aanbod gratis of betalend, open of besloten? Valt het enkel live te beleven of ook na afloop? Wat moet er geregeld worden met de beheersvennootschappen en welke tarieven zijn van toepassing?

  Streaming is niet nieuw, maar kent sinds de coronacrisis een grote opmars. Toen zo goed als alle live cultuurbeleving wegviel, bleef er vaak weinig anders over dan die beleving online te organiseren. Cultuurwerkers worden daardoor geconfronteerd met heel…

 2. green light for culture

  https://www.cult.be/evenementen/green-light-for-culture

  Op donderdag 25 februari kleurt de cultuursector groen! Samen met alle Belgische cultuurhuizen roepen we de politici van ons land op tot heropening van de culturele sector. Geef cultuur groen licht!

  Nu het Overlegcomité deze vrijdag samenkomt om het te hebben over het perspectief van de cultuursector, is het tijd om (terug) een sterk signaal de wereld in te sturen. Een signaal waarmee we duidelijk maken aan onze beleidsmakers dat cultuur terug open…

 3. digitaal inspiratiemoment duurzaamheid

  https://www.cult.be/evenementen/digitaal-inspiratiemoment-duurzaamheid

  In maart vorig jaar kwam de Werkgroep Duurzame Filmcultuur voor het eerst samen. In deze werkgroep onderzoeken vertoners hoe ze duurzaamheid kunnen inbedden in hun werking. Omdat het vandaag echter nog steeds niet mogelijk is om elkaar live te ontmoeten,…

  Als redactrice van het tijdschrift Green Film Shooting bericht Birgit Heidsiek al jaren over duurzaamheid in film- en mediaproductie en groene cinema. In 2018 publiceerde ze Das Grüne Kinohandbuch, een handboek vol tips en maatregelen om de exploitatie…

 4. infosessie subsidies voor een bovenlokaal cultuurproject

  https://www.cult.be/evenementen/infosessie-subsidies-voor-een-bovenlokaal-cultuurproject

  Met het Bovenlokale Cultuurdecreet wil Vlaanderen cultuur over de grenzen van gemeenten, sectoren en disciplines heen stimuleren. Ook via projectsubsidies. Wat betekent dit voor jouw culturele praktijk of project? Krijg een antwoord in deze webinar.

  wat? Lien Verwaeren, consulent bij OP/TIL geeft jou: de basisinfo over de subsidielijn rond bovenlokale cultuurprojecten; een heldere uitleg over het begrippenkader en de criteria voor je dossier; Tijdens de sessie is er ruimte voor vragen via de…

 5. op weg naar een inclusieve communicatiecultuur

  https://www.cult.be/evenementen/op-weg-naar-een-inclusieve-communicatiecultuur

  Presentaties en workshop met Mayada Srouji en Mounir Samuel

  Het belang van communicatie bij de representatie van diversiteit valt niet te onderschatten. Hoe voorkom je het gebruik van labels in je aankondigingen? Wie bepaalt de beschrijving van en beeldvorming bij artistiek werk? Een inleiding in het abc van…

 6. workshop 'hoe verkoop je je verhaal'

  https://www.cult.be/evenementen/workshop-hoe-verkoop-je-je-verhaal

  Hoe verkoop je het verhaal van jouw project of praktijk op een heldere manier? Hoe spreek je er ook mogelijke partners mee aan? Hoe zorg je voor een ijzersterke eerste indruk? Werk op woensdag 21 april 2021 jouw grensverleggende pitch uit.

  cross-over van een artistieke en ondernemende blik In deze interactieve workshop laten theatermaker Salim Haouach en ondernemer Hassan Al Hilou jou samen met andere ondernemers van binnen én buiten de cultuursector een pitch uitwerken. Je zoekt samen uit…

 7. webinar: EU-financieringskansen voor de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren

  https://www.cult.be/evenementen/webinar-eu-financieringskansen-voor-de-culturele-creatieve-en-audiovisuele-sectoren

  De nieuwe Europese programma’s 2021-2027 bieden heel wat opportuniteiten voor organisaties, bedrijven, lokale overheden en andere instellingen – ook binnen de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren.

  Om deze brede creatieve, culturele en audiovisuele sectoren te informeren over EU-subsidiemogelijkheden die voor hen relevant zijn, slaan het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Cultuurloket en VLEVA de handen in elkaar. Niet enkel bij Creative Europe,…

 8. webinar: innovatieve partnerprojecten

  https://www.cult.be/evenementen/webinar-innovatieve-partnerprojecten

  In samenwerking met het Departement Cultuur, Jeugd & Media organiseert Cultuurloket het webinar Innovatieve Partnerprojecten.

  over de innovatieve Partnerprojecten De Vlaamse overheid wil cultuurorganisaties stimuleren om samen met partners hun grenzen te verleggen. Met de subsidieoproep 'Innovatieve partnerprojecten' kunnen diverse culturele organisaties samenwerkingen aangaan…

 9. panelgesprek: wervingsstrategieën en witte werkvloeren

  https://www.cult.be/evenementen/panelgesprek-wervingsstrategieen-en-witte-werkvloeren

  Wie etnisch-cultureel divers wil zijn, moet dat ook zijn achter de schermen. Ruimte maken op de werkvloer voor diversiteit doe je niet alleen: het vraagt een breder netwerk, andere wervingsstrategieën en een verandering in de organisatiecultuur.

  In deze sessie denken we na over een inclusief personeelsbeleid en de werkbaarheid ervan op de werkvloer. Want een goede instroom betekent nog geen gelijke doorstroom. En hoe vermijd je uitstroom? Wuiven we de witte werkvloer uit?  Hoe die werkvloeren er…

 10. collegadag Jazz

  https://www.cult.be/evenementen/collegadag-jazz

  Binnenkort is het zover: een nieuwe Collegadag Jazz. Op 8 juni nodigen cult!, JazzLab, VI.BE en 30CC je uit voor een boeiende inspiratiedag. Veel beter kon die datum moeilijk vallen, want het voorbije jaar stonden we voor uitdagingen die we niet zagen…

  cult! organiseert een discussiegroep (zie onderaan voor meer info) die inzoomt op de concrete effecten en gevolgen voor de cultuurcentra in deze coronaperiode. Misschien zijn er daar ook kansen ontstaan of is de tijd rijp voor nieuwe samenwerkingen? We…