© Look A Picture

toekomstwensen van Koen Vanmechelen

04.12.2023 · #toekomstwensen #cult! #the next fifty

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de cultuurhuizen heeft cult! tien organisaties, individuen of duo's gevraagd hun toekomstwensen voor de cultuurhuizen te formuleren. We delen ze graag een voor een met jullie. Of je leest ze allemaal ineens in onze publicatie.

the global only exists through the generosity of the local.

 

Terwijl we de opmerkelijke mijlpaal van 50 jaar cultuurhuizen vieren, wil ik als kunstenaar - diep geworteld in dit levendige culturele landschap - mijn oprechte waardering uitspreken voor de onschatbare bijdragen die cultuurcentra in de afgelopen vijf decennia hebben geleverd. Deze centra zijn essentiële pijlers van artistieke expressie, creativiteit en betrokkenheid van de gemeenschap geweest. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld in het koesteren van lokaal talent, het bevorderen van een gevoel van verbondenheid en het bieden van een platform dat diverse artistieke stemmen laat floreren.
 

Terwijl we vooruit kijken naar de toekomst, is het essentieel om na te denken over de volgende stappen om het erfgoed en de impact van cultuurhuizen te waarborgen. Eén cruciaal aspect is het versterken van hun verbinding met de lokale gemeenschappen die zij bedienen. Divers geworden gemeenschappen. Door het omarmen van de geest van vrijgevigheid en openheid, kunnen cultuurhuizen ware bakens van inclusiviteit worden, waarbij mensen uit alle lagen van het leven worden verwelkomd om deel te nemen aan de artistieke reis.

Om dit te bereiken, stel ik een scouting aanpak voor die verschillende wijken en regio’s betrekt, waardoor een breder scala aan artistiek talent en perspectieven wordt bereikt. Het scouten van talent in de lokale gemeenschap zal ongetwijfeld leiden tot een meer diverse en verrijkte culturele omgeving, waardoor de cultuurhuizen kunnen evolueren tot hubs van grotere professionaliteit en creativiteit.

Hoewel het van cruciaal belang is om inspiratie te putten uit de mondiale artistieke discussie, mogen we nooit onze wortels in de lokale bodem vergeten. The global only exists through the generosity of the local. Het cultiveren van een authentieke culturele ervaring die onze unieke identiteit en ons erfgoed weerspiegelt, zal dieper resoneren bij het publiek en de kunstenaars zelf. Zoals het gezegde luidt: “Alle grote kunst komt voort uit de schoot van de eigen gemeenschap”. En ik geloof oprecht dat lokale verankering de basis is van onze creatieve inspanningen.

Bovendien, terwijl we de toekomst van cultuurhuizen overdenken, moeten we onze focus verleggen van louter tentoonstellingsruimtes naar meeslepende omgevingen die een diepgaande artistieke ervaring bieden. De nadruk moet liggen op ervaringsgerichte en multidimensionale betrokkenheid, waarbij de communicatie het hart en de ziel van het publiek raakt. Het scouten van de omgeving voor inspiratie en talent kan leiden tot baanbrekende kunst die diep resoneert bij zowel lokaal als mondiaal publiek.

Misschien wel het allerbelangrijkste vind ik de cruciale rol die cultuurhuizen spelen bij de eerste kennismaking van kinderen met de culturele wereld. Ze bieden blootstelling aan diverse kunstvormen die kinderen helpen om een breed begrip van en waardering voor verschillende kunstvormen te ontwikkelen, terwijl ze ook bijdragen aan het stimuleren van hun creativiteit. Dat is erg belangrijk voor hun cognitieve en emotionele groei en helpt hen om vaardigheden te ontwikkelen zoals kritisch denken, probleemoplossing en emotionele intelligentie. 

Maar er is meer: het culturele bad in de onmiddellijke omgeving laat kinderen hun eigen culturele identiteit begrijpen en waarderen en laat hen kennismaken met en respect hebben voor andere culturen. Dat draagt bij aan een gevoel van verbondenheid en gemeenschap en tolerantie en begrip. Cultuurhuizen zijn een broedkast voor onze jonge generaties. 

Laten we met enthousiasme en visie aan dit nieuwe hoofdstuk beginnen, waarbij we het verleden eren en de toekomst omarmen. De cultuurhuizen hebben al zoveel bereikt, maar er is nog een overvloed aan verborgen potentieel dat wacht om ontdekt te worden. Met een onwankelbare toewijding aan authenticiteit, echte verbinding met onze gemeenschappen en een scherp oog op de toekomst, beloven de komende 50 jaar een boeiende en transformerende reis te worden.

Samen kunnen we een cultureel landschap vormgeven dat inspireert, verheft en ons allen verbindt.

 

 

Wil je graag alle brieven ineens lezen? Klik dan hieronder door om de publicatie 'the next fifty' thuis te ontvangen.

ik wil graag the next fifty ontvangen