© CC Leopoldsburg

zorgen voor het landschap

25.05.2022 · #cult! #sector #beleid

Beste Minister-President Jan Jambon,

We schrijven u rechtstreeks aan om een algemene bezorgdheid te uiten. Wij, dat zijn de bijna 200 leden van de collegagroep jeugd, een uitwisselings- en overlegplatform dat al meer dan 40 jaar bestaat. Een bont amalgaam van directeurs, jeugd- en familieprogrammatoren uit cultuurhuizen van over heel Vlaanderen en Brussel.

Sinds de preadviezen gecommuniceerd zijn, gaat er een golf van ongerustheid door de brede cultuursector. Vanuit de deelsector van cultuurhuizen vrezen we een sterke verarming van het aanbod. Zoals u weet, is de brede cultuursector een verweven netwerk waar creatie, productie, presentatie en spreiding zeer afhankelijk zijn van elkaar. Zullen we in de toekomst een veel kleiner en een minder divers aanbod aan het publiek kunnen aanbieden?

De tendens tot verarming van het landschap baart ons zorgen: het is al langer duidelijk dat er gewoon een te kleine portefeuille is voor de brede cultuursector en de kunsten. We vragen u om dit te herbekijken.

Met deze brief willen we bovendien specifiek de aandacht vestigen op een belangrijk doelpubliek: kinderen en jongeren. Alleen al via de schoolvoorstellingen bereiken de Vlaamse cultuurhuizen meer dan 491.000 jaarlijkse deelnames door bijna 3000 scholen (volgens de laatste beschikbare cijfers uit 2015). En dan spreken we nog niet over familievoorstellingen, workshops, educatieve activiteiten en kampen.

In maart 2020 formuleerde u het al in uw Strategische Visienota Kunsten: het betrekken van kinderen en jongeren in artistieke werkingen en projecten zou één van de vijf aandachtspunten worden in de beoordelingsprocedure.

Nu horen we dat er verschillende organisaties uit het jeugdtheater in de gevarenzone zitten. De kwaliteit en diversiteit van het aanbod in de cultuurhuizen is één op één afhankelijk van de beslissingen die binnen ‘de kunsten’ zal vallen. We maken ons dus zorgen over een mogelijk verarmde bodem waaruit toekomstig artistiek aanbod moet groeien voor de komende generaties. Beslissen over de subsidies van dit landschap is natuurlijk niet onze verantwoordelijkheid. We begrijpen dat de landschapscommissie voor een zware taak staat met onmogelijke keuzes. We rekenen erop dat zij met kennis van zaken zullen handelen.

We adviseren om niet te snoeien maar om zorg te dragen voor. We hopen dat de dossiers rond jeugd en jongeren voldoende begeleid werden en met zorg behandeld worden. Enkel dan kunnen werkingen rond jeugd en jongeren de nodige kansen krijgen om verder te evolueren en te bloeien.

In naam van de collegagroep jeugd, het overleg-en uitwisselingsplatform voor meer dan 200 jeugd- & familieprogrammatoren uit Vlaanderen en Brussel

In samenwerking met cult! netwerk cultuurhuizen