project FULCRUM van start

18.09.2023 · #cult! #sector #internationaal

cult! haalde het Europees project FULCRUM binnen dat ze samen met ENCC hebben ingediend binnen Erasmus+. In november start een traject van drie jaar waarbinnen cultuurwerkers over gans Europa aan kunnen deelnemen: van trainingen op maat rond ecologische duurzaamheid tot een gedeelde visie voor de toekomst van cultuurhuizen.

wie & wat

Nog dit najaar gaat FULCRUM van start. Het project vertrekt vanuit cult! samen met ENCC (European network of cultural centres), ACC (Association des Centres culturels de la Communauté française de Belgique), IG KULTUR (Oostenrijk), ALCC (Letland), ACCE (Estland), DFB (Italië) en SK (Duitsland). Elk van hen ondersteunen en connecteren ze netwerken cultuurhuizen in hun land.

hoe

FULCRUM staat voor steunpunt, een persoon, groep of actie die nodig is om iets te laten gebeuren. Een fulcrum is iets dat actie mogelijk maakt. Net zoals haar letterlijke betekenis wil FULCRUM samenwerking en partnerschappen tussen netwerken versterken binnen het sociaal-culturele veld.

Met drie projecten die elk zullen ingaan op een ander toekomstaspect willen ze zowel de netwerken als de individuele cultuurwerkers versterken. Zo zal er doorheen het programma gewerkt worden aan een collectieve toekomstverbeelding via uitwisseling met cultuurcollega's over gans Europa. Daarnaast zullen er twee diepgaande train-the-trainer trajecten opgezet worden in verschillende Europese landen, rond werken naar een groenere toekomst en rond hoe je community building naar een hoger niveau kan tillen. 

wat mag je verwachten

Binnenkort wordt de website gelanceerd waarop je alle informatie terug zal vinden.

Hou zeker ook onze nieuwsbrief in de gaten voor de eerste events binnen FULCRUM.

Heb je een vraag over dit project? Mail naar leen@cult.be.