© Stad Genk - C-mine Cultuurcentrum

opinie: noodkreet aan de lokale besturen

31.07.2020 · #opinie #sector #beleid #corona

Beste burgemeester en schepenen,
Beste provinciegouverneur,

Dit is een noodkreet. Je cultuurhuis heeft je nodig.

De houding van onze cultuursector sinds maart 2020: ongerust, begripvol en tegelijk trappelend van ongeduld om de mensen een hart onder de riem te steken en van een cultuuraanbod te voorzien. 

De houding van de besluitvormers? Het prijzen van de vindingrijkheid van de sector en torenhoge verwachtingen formuleren, maar toch de originaliteit, professionaliteit en daadkracht van deze sector fundamenteel onderschatten.

 

Toneelmaakster Waas Gramster legde dit nieuwe zeer voor de sector al bloot (DM 29 juli): waar zijn ze, de brandhaarden binnen de culturele evenementen?

 

Op landelijk niveau werkte de hele sector de afgelopen maanden intensief samen om met het kabinet en de administratie Cultuur tot een protocol te komen dat een voorzichtige opstart mogelijk maakte. Cultuurhuizen zetten alles op alles om gedetailleerde draaiboeken op te maken die niets aan het toeval overlaten tijdens een eerste kleinschalig zomers optreden, workshop of performance. Een cultuurcentrum stelde zich in regel met niet minder dan drie protocols (basisprotocol cultuur, coronagids sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten, de sectorgids professionele kunsten) en een positieve check bij de COVID Event Risk Model (CERM) alvorens te starten.

Jouw cultuurhuis, cultuur- of gemeenschapscentrum maakt er een erezaak van om de omgeving te kunnen bieden waar mensen zich veilig voelen om aan cultuurbeleving te doen. Bezoekers stellen deze aanpak duidelijk op prijs: ze vinden de genomen voorzorgen streng maar dat geeft hen vertrouwen. Dat blijkt ook uit hoe snel de beschikbare tickets de deur uitvliegen: mensen snakken naar deze beleving, hoe beperkt ook.

En nu dit. Sinds deze week beslist elke gemeente of stad of hun cultuurhuis de boeken nog maar eens toe moet doen. Vaak reageren ze lokaal veel strikter dan nodig.

Het gevolg? Complete willekeur. In Aalst mogen evenementen plaatsvinden die in Tongeren helemaal verboden zijn. Er wordt, quasi achteloos, een streep getrokken door elke geleverde inspanning om jou en mij van een cultureel aanbod te voorzien. Maar ook om de zwaar getroffen kunstensector eindelijk een perspectief te kunnen geven. Het ‘coronaproof’ aanbod is er, mag het nu ook het daglicht zien?

We zijn kwaad. We hebben geen gigantische lobbymachine. We zijn geen klagers of boe-roepers, maar de beste leerlingen van de klas. Elke medewerker en vrijwilliger van elk cultuurhuis heeft ‘superflink’ de aanbevelingen gevolgd. We spraken met én luisterden naar de experten én naar het publiek. Meer nog, we zijn samen met de hele kunst- en cultuursector alleen maar constructief en professioneel geweest. En toch blijken we de speelbal van beleidsniveaus.

Laat ons nu even bedachtzaam omgaan met wat kan en niet kan. We willen niet meer dan de huidige tweede golf toelaat. Maar we willen ook niet minder. De boodschap is eenvoudig: neem het als (lokale) beleidsmaker op voor cultuur en doe de moeite om deze zomer uit te zoeken wat er wél kan binnen de noodzakelijke grenzen. Zijn we eigenlijk niet de gedroomde partner voor een verantwoorde ‘staycation’? Laat ons al het engagement van deze professionele sector niet genadeloos de kop indrukken en samen instaan voor een veilig cultureel najaar.

 

cult! netwerk van 162 cultuurhuizen in Vlaanderen en Brussel - in opdracht van het grootste podium van Vlaanderen en Brussel