jaaroverzicht 2021 cult!

01.03.2022 · #cult!

Hier zijn we dan! In 2022. We voelen het in onze kleine tenen: dit is het jaar waarin we vol goesting onze huizen echt kunnen openzetten en mensen opnieuw met open armen kunnen ontvangen.

Maar ook in 2021 kondigden we het verschillende keren aan: wij gaan open! Om soms weer enkele stappen terug te moeten zetten. Het was nooit vanzelfsprekend, maar jullie hielden stand: hopen en verlangen, zaadjes planten voor de toekomst en vooral heel veel beste beentjes voorzetten.

Het is nu al maart - nog net op tijd om samen met jullie eens terug te blikken. Benieuwd naar wat we realiseerden het voorbije jaar? Bekijk hieronder het jaaroverzicht van cult!.

 

cult! als informatiebron

cult! staat dagelijks voor jullie klaar. Ook in 2021 vuurden jullie honderden vragen, bedenkingen, suggesties en ideeën op ons af. Dankzij jullie input en reacties konden we steeds inspelen op de prioritaire noden van ons netwerk. cult! pikte jullie signalen op, ging op zoek naar heldere antwoorden, formuleerde adviezen en deelde die met de sector.

All things corona. De gezondheidscrisis stond vorig jaar natuurlijk centraal. cult! engageerde zich om zo snel en zo goed mogelijk te antwoorden en jullie via flash-updates doorheen de sterk wisselende maatregelen te loodsen. Tijdens forum futuur, een livestream vanuit het Leietheater in Deinze, trokken we het corona-debat publiek. We exploreerden samen met jullie en onze partners waar de kansen en uitdagingen liggen voor de toekomst.

Fotograaf Guillaume Decock zorgde voor mooie sfeerbeelden. Bekijk ze hier.

In onze wekelijkse nieuwsbrieven deelde cult! bovendien het nieuws heet van de naald, vers van de overlegtafel. Ook opleidingskansen, inspiratie uit de (brede) sector en interessante praktijken uit ons netwerk kregen zo een virtueel podium. Ons stokpaardje? Informatie eerlijk, helder en duidelijk brengen zodat jullie makkelijk weer helemaal mee zijn met actueel sectornieuws.

Nog niet aangemeld voor onze nieuwsbrief? Fix het hier.

 

 

cult! als netwerk

Het grootste podium van Vlaanderen en Brussel werd in 2021 weer een heel stuk groter. Ons netwerk werd versterkt door zes nieuwe leden: CC De Biekorf in Lebbeke, GC De Pit in Buggenhout, GC De Route in Sint-Gillis-Waas, Cultuurhuis Tessenderlo, GC Hamont-Achel en CC Maasmechelen. Vandaag telt cult! maar liefst 169 cultuurhuizen!

Elk cultuurhuis dat deel uitmaakt van ons netwerk is uniek. We beschouwen deze diversiteit als een enorme rijkdom en een grote sterkte. cult! staat voor verbinding, brengt leden bij elkaar en zet samenwerkingen in the picture. Wanneer het kan treden we ook samen, als één stem, naar buiten.

Zo gaven jullie op donderdagavond 25 februari een duidelijk signaal: geef cultuur groen licht! Als één verbonden stem lichtten de cultuurhuizen overal in het land groen op tijdens onze #greenlightforculture’.

Weet je nog hoe hartverwarmend groots deze actie was? Check het foto-album hier.

Achter de schermen werkte cult! in het voorjaar op brede vraag van de sector aan een (we mogen het zeggen) wilde communicatiecampagne. 10 juni was het zo ver. Eindelijk! We maakten ook plaats voor ons breder netwerk: er stapten én cultuurhuizen én organisaties én gezelschappen mee in de online en fysieke campagne. We voelden het gigantische enthousiasme om terug volk te ontvangen, te spelen en te tonen. Met de boodschap: eindelijk terug naar cultuur.

Niet alleen luide signalen zijn nodig. cult! creëerde samen met jullie een moment om stil te staan bij en te reflecteren over de toekomst. Met de denktank studio futuur realiseerden we dit in een experimenteel en digitaal atelier. Een groepje geïnteresseerde leden uit ons netwerk (van programmatoren en directeurs tot technici) gingen in gesprek. Ze engageerden zich om aan de hand van trends, breuken en sterk veranderende wereldbeelden enkele nieuwe scenario’s te ontwikkelen voor de toekomst van cultuurhuizen.

Benieuwd naar meer? Ontdek de toekomstbeelden over cultuurhuizen in relatie met de maatschappij, de economie, het sociaal-culturele en de politiek.

Deel uitmaken van ons netwerk betekent ook dat jullie als cultuurhuis steeds beroep kunnen doen op de expertise en hulp van collega’s. In 2021 probeerden wij jullie zo goed mogelijk te helpen bij het zoeken naar gelijkgestemde zielen of interessante adviezen van andere cultuurhuizen. Vanuit cult! lanceerden we ook enkele bevragingen, zodat we jullie noden kunnen oppikken en jullie een idee krijgen hoe het er bij andere cultuurhuizen aan toegaat. Een mooi voorbeeld was de bevraging naar de zomerplannen die we in april deden. De resultaten daarvan toonden de knaldrang en de creativiteit van de Vlaamse en Brusselse huizen die al lang in limbo zaten.  We polsten bij jullie over de coronamaatregelen, de ticketverkoop, de ventilatienormen, de annulatiepolitiek en manieren van klantenbinding. Achteraf gingen we steeds aan de slag met de resultaten.

 

 

cult! als partner

Waar het kan, zet cult! in op uitwisseling & expertisevorming. We doen dit het liefst in samenwerking met sterke partners. Naargelang het onderwerp kunnen we jullie zo steeds de juiste informatie en kansen bieden. Die partners vonden we in netwerkorganisaties, steunpunten en collega-belangenbehartigers. Hieronder een greep van wat we samen met jullie realiseerden in 2021.

Ontdek al onze partners op onze website.

Samen met publiq bracht cult! in 2021 verschillende communicatiemedewerkers van allerlei cultuurhuizen in Vlaanderen en Brussel samen rond de tafel om hun expertise te delen. Uit die brainstorm en uitwisseling kwamen heel wat ideeën. Lees hier onze 5 tips.

Voor het eerst werd ook de Week van de Belgische Muziek gelanceerd. Een hele resem cultuurhuizen tekenden in op de oproep die cult! samen met VI.BE de wereld in stuurde. Belgische muziek werd overal ter lande letterlijk én figuurlijk in de schijnwerpers gezet.

Op deze vibe surfte cult! verder met het cult!-circuit. De lancering daarvan zag je misschien in februari 2022 passeren, maar ook in 2021 gebeurde al heel wat voorbereidend werk. Tijdens twee vergaderingen legden we samen met jullie de hoekstenen van het circuit vast. Samen met VI.BE en een geëngageerde stuurgroep werkten we daarna onze doelstellingen, mission statement en charter voor het circuit uit. Het resultaat? Een dynamische groep cultuurhuizen die willen inzetten op hedendaagse muziekprogrammatie en zo de muzieksector willen versterken.

Samen met Cultuurconnect organiseerde cult! ook voor het eerst het zomerse event Café connect futuur. Het werd een dag vol inspiratie, experimenten en innovatie. Tijdens de verschillende sessies kregen de deelnemers informatie rond onder andere inclusie, digitale cultuurbeleving en duurzaamheid.

Vorig jaar gingen we, deels achter de schermen, ook verder met de collegagroep jeugd. Meerdere keren per jaar organiseren we samen met een gemotiveerde kerngroep een moment waarin enkele vraagstukken van de jeugd- en schoolprogrammatie behandeld worden en je met je collega’s prospecties kan bespreken.

We kunnen hier nog even doorgaan, maar in totaal heeft cult! in 2021 ingezet op meer dan een dozijn samenwerkingen en partnerschappen. Zo was er ook de collegagroep jazz samen met Jazzlab en VI.BE, de workshop rond verloning voor beeldende kunsten in samenwerking met Kunstenpunt, de collegagroep voor leidinggevende technici samen met STEPP en een infosessie rond Taaliconen, gedragen door publiq.

Blijf je graag op de hoogte? Eigen evenementen en interessante sessies van partners worden steeds gedeeld op onze eventpagina.

 

 

cult! als belangenbehartiger

In 2021 verdedigde cult! ook met vuur jullie belangen. Op alle beleidsniveaus en, waar nodig, publiekelijk en in de pers. Via open brieven en persberichten reageerden we bijvoorbeeld op de gevreesde bottleneck aan de start van het nieuwe seizoen en de nood aan ondersteuning voor cultuurhuizen.

We volgden ook de sectorale evoluties op de voet. Zo zetten we druk op de ketel om de gemaakte beloftes rond ondersteuning en verstevigen van ontwikkelingskansen voor onze sector waar te maken. Er kwamen langverwachte toegevoegde taken voor OP/TIL bij, het steunpunt bovenlokaal.

Hou onze toekomstige nieuwsbrieven in het oog voor meer nieuws over onze aanpak.  

In 2021 bouwden we onze contacten met de bevoegde ministers op Vlaams en Federaal niveau verder uit. Er waren verschillende gesprekken met de kabinetten Cultuur, Binnenlands Bestuur, Volksgezondheid en Onderwijs. Dit rond thema’s als: de blijvende en acute nood aan ondersteuning voor onze sector, de coronamaatregelen, ventilatienormen en schoolvoorstellingen. cult! zat ook, samen met andere vertegenwoordigers uit de cultuur, jeugd- en mediasector, mee in de klankbordgroep van het Departement CJM. Daar konden we input geven over het basisprotocol cultuur en andere coronagerelateerde vraagstukken.

cult! maakt daarnaast deel uit van de Crisiscel Cultuur, waarbij we met verenigde krachten de brede cultuursector door de coronacrisis loodsten. Er was wekelijks overleg. Waar nodig met de bevoegde kabinetten, virologen, het coronacommissariaat… én via de pers.

Met #blackoutforculture riep cult! samen met de hele sector op om op zwart te gaan, als teken van rouw.

In al deze gesprekken voegen we steeds het lokale culturele perspectief toe en zorgen we ervoor dat onze sector niet vergeten wordt.

Ten slotte wil cult! zich ook inzetten voor de cultuursector op internationaal niveau. Een belangrijke partner daarvoor is ENCC, het Europese netwerk voor cultuurhuizen. Samen met andere culturele netwerken en cultuurhuizen in Europa delen we thema’s, worstelingen en coronavraagstukken. Met als kers op de taart hun jaarlijkse conferentie, Cultural Impact Now. Samen met enkele leden uit ons netwerk trok cult! dit jaar naar Denemarken om er allerlei collega’s uit tientallen landen te ontmoeten en inspirerende sessies en workshops te volgen.

 

 

interne werking van cult!  

Last but not least: ook intern veranderde er voor cult! in 2021 heel wat. Zo mochten we acht enthousiaste, nieuwe bestuursleden verwelkomen, verhuisden we naar ons nieuwe stekje in de Cellebroersstraat en werd ons kleine team uitgebreid met twee nieuwe collega’s.

 

 

kortom: wij zijn cult!

cult!, dat zijn wij, dat zijn jullie, dat ben jij. We staan altijd open voor jullie feedback. Deel dan ook zeker je frisse ideeën en suggesties met ons. Waar kunnen (of moeten) we meer op inzetten?

 

… en in 2022? Een tipje van de sluier

Ondertussen zijn we al twee maanden in 2022. Op het programma bij cult! staan voor het komende jaar alvast het verder uitbouwen van onze samenwerkingen (denk aan het cult!-circuit, een nieuwe Café Connect Futuur en allerlei collegagroepen). We zetten ook onze tanden in een aantal nieuwe projecten, werpen een blik op de toekomst voor cultuurhuizen en... hopelijk kunnen we dit jaar wat minder viruskleurig nieuws met jullie delen.