Zingarate Compagnie Cecilia CC De Steiger en CC Aartselaar
© Zingarate Compagnie Cecilia CC De Steiger en CC Aartselaar

het cultuurhuis in de toekomst #3: sociaal-cultureel

06.09.2021 · #inspiratie #cult!

Met studio futuur brachten we een diverse groep cultuurprofessionals samen om zich te buigen over de toekomst van cultuurhuizen en zo mogelijke toekomstscenario’s uit te tekenen. Uit dat traject kwamen vier toekomstmodellen. Een interessante denkoefening die misschien aanzet tot boeiend discussiemateriaal aan de tekentafel van jouw toekomstig huis. Deze week: het cultuurhuis in de toekomst #3 - sociaal-cultureel.

Die toekomstbeelden zijn losjes gebaseerd op de realiteit zoals die zich vandaag in (sommige) cultuurhuizen voordoet, maar dan uitvergroot en ook wel wat overdreven. Op die manier kan je je eigen cultuurhuis kritisch in vraag stellen en kan het zwart-witte beeld uitnodigen om te reageren. Wat je hieronder leest, is het werk van een uitgebreid traject met dank aan de deelnemers van studio futuur.

Deze week: het cultuurhuis en de sociaal-culturele factor. Herken jij jouw huis in de volgende 'extreme' scenario's? De twee drijvende krachten die hier tegenover elkaar worden gezet zijn lokaal/internationaal talent en de ruimte in de programmatie/alles op voorhand bepaald. Wanneer je die twee elementen tegenover elkaar zet, krijg je de volgende vier scenario’s.

© uitwerking model uit studio futuur

#1 flexibel met lokale verankering

Cultuurhuizen hebben als lokaal ingebedde en gefinancierde actoren logischerwijze vooral een lokale opdracht. Waarom altijd dure artiesten van elders of uit het buitenland halen, als er lokaal ook veel talent is. We geven dan ook prioritair ruimte aan de creativiteit van lokale verenigingen en kunstenaars en ondersteunen hen waar nodig. Het komt ons goed uit dat zij minder lang vooraf plannen. Want werken met volledige cultuurseizoenen is echt niet meer van deze tijd. We laten nu de nodige ruimte vrij om in te spelen op opportuniteiten en nieuwe vragen. Dat geeft letterlijk en figuurlijk ruimte. We kijken nu wat er lokaal voorhanden is en passen dat flexibel in ons programma in. Ook bezoekers plannen niet meer zo lang op voorhand. Als cultuurhuis spelen we daar uiteraard op in, dus weg met het abonnement en de seizoensgids.

#2 brochure is de bijbel

Cultuur moet je plannen, zo simpel is dat. Als we een bepaalde, populaire artiest op ons podium willen, dan moeten we sneller zijn dan het cultuurhuis van de buurgemeenten. Dus vragen we aan de boekingskantoren om snel hun programma’s voor volgend seizoen door te geven, zodat we de grote namen heel lang op voorhand vast kunnen leggen. We boeken graag alles direct, ook al moeten sommige producties nog gemaakt worden. Maar we weten ondertussen wel wat goed is en door snel te boeken zijn we zeker van een top-programma vol bekende namen. En door alles zo goed te plannen kunnen we onze seizoensgids lang genoeg op voorhand laten drukken en misschien zelfs onze verkoop 1 week vroeger starten dan de andere cultuurhuizen in de regio. Hi hi, zo snoepen we zeker een aantal klanten van hen af. En trouwens, onze klanten hebben niets liever dan dat ze een jaar op voorhand zeker zijn van hun plaatsen in de zaal. Ah ja, en in de zomer zijn wel sowieso 1 maand dicht. Dat hebben we wel verdiend na al dat harde werken.

#3 de parochiezaal

Cultuurhuizen zijn in de eerste plaats lokale huizen. Onze aandacht gaat dan ook vooral naar het ondersteunen van lokale verenigingen en plaatselijke artiesten. Ook zij hebben baat bij een goede planning zodat ze zeker zijn van een plaatsje. Wie ons podium wil huren voor een voorstelling of activiteit moet er dan ook heel snel bij zijn. Met Recreatex hebben we gelukkig een goed reservatiesysteem voor onze lokalen. We laten de start van de zaalreserveringen elk jaar weten via een bericht in het gemeentelijk infoblad. De verenigingen zijn tevreden over onze infrastructuur, want we merken dat het elk jaar ongeveer dezelfde verenigingen zijn die de zaal huren. We vragen onze bezoekers ook elk jaar welke artiest ze eens willen zien en de meest gevraagde boeken we dan. Zo zit ons programma lang op voorhand vol en kunnen we de lokale bevolking tijdig informeren over ons programma via een glanzende brochure.

#4 flexibel met enkel professionals

Weg met de seizoensgids en het jaarprogramma. Dat is echt wel iets uit lang vervlogen tijden. Mensen willen verrast worden met nationale en internationale toppers. Maar ze willen géén abonnement meer kopen en cultuur flexibel in kunnen passen in hun eigen programma. Zeker voor wat betreft jongeren is dat zo. Een gewone theateravond vinden ze saai, maar een cultureel event met als afsluiter een top-dj kan hen wel bekoren. Daar spelen wij op in met onze festivals, projecten en thema avonden. Die plannen we slechts enkele weken of maanden vooraf, zodat we telkens opnieuw kunnen inspelen op wat er dan leeft. We gaan daarbij resoluut voor kwaliteit en professionaliteit. Talentvolle professionele artiesten geven we kansen en ondersteuning. Jongeren betrekken we door hen onder begeleiding een deel van het programma te laten programmeren. Wel liefst onder een aparte noemer zodat ons normaal publiek niet afgeschrikt wordt. Onder begeleiding van onze deskundige cultuurwerker mogen ze dan kiezen uit de artiesten die wij hen voorstellen. Maar daar komen dan vaak weinig jongeren op af, ook al hebben ze die zelf gekozen.

Welke richting gaat jouw cultuurhuis uit? Waar bevinden jullie zich nu? Wat is er nodig om je te beschermen tegen een negatief toekomstbeeld? Waar zie jij kansen?

Heb jij interessante inzichten over deze scenario’s? Laat het ons weten via info@cult.be