© Jan Darthet - CC Brugge - Musical 3 Musketiers, Koninklijke Stadsschouwburg, september 2019

grootschalig onderzoek: impact corona & publieksonderzoek

10.12.2020 · #sector #corona

Cultuurhuizen en hun publiek: een prachtige relatie. Om die relatie nog sterker te maken, is het natuurlijk interessant om eens in de hoofden van die gezellige roezemoezende bende te kunnen kruipen. Wat vinden zij van jouw huis? Wat is perfect, wat kan beter? En welke impact heeft de coronacrisis op jullie band?

cultuur21.be

In het najaar van 2021 wordt een nieuw grootschalig publieksonderzoek georganiseerd voor alle Vlaamse en Brusselse cultuur- en gemeenschapscentra. Dit gebeurt in navolging op de eerdere grootschalige bevragingen en wordt aangeboden in partnerschap met Universiteit Antwerpen (Prof. Dr. Annick Schramme), cult! en LMR. 

 

De coronacrisis heeft momenteel een enorme impact op de maatschappij en het culturele leven. De CC's en GC's worden niet gespaard. Daarom wordt begin 2021 een extra luik aangeboden rond corona, dus voorafgaand aan het uitgebreide publieksonderzoek van het najaar.

De impact van corona wordt gemeten op niveau van het cultuurhuis:

  • hoe beïnvloedt corona het gedrag van het eigen publiek?
  • wat zijn hun verwachtingen over de toekomst rond cultuurbeleving?
  • wat zijn hun bezorgdheden en hoe kan je daar lokaal op inspelen?
  • wat kan je als huis doen om een terugkeer van jouw publiek naar het huis te faciliteren?

Dit resulteert in praktische en concreet inzetbare informatie om op korte termijn de coronacrisis verder het hoofd te bieden.

Dit 'coronaluik' wordt georganiseerd in februari en mei 2021 en wordt gratis aangeboden aan alle huizen die deelnemen aan het publieksonderzoek 2021.

 

In het najaar van 2021, of later (afhankelijk van wanneer de coronacrisis het toelaat), wordt dan de uitgebreide publieksbevraging georganiseerd in navolging op de vorige onderzoeken.

Zo bevroegen in 2018 maar liefst 65 huizen hun bezoekers over alle relevante domeinen:

  • beleving in het huis
  • evaluatie van de infrastructuur
  • profiel van de bezoeker
  • evaluatie van het aanbod
  • inzicht in afhakers en niet-gebruikers
  • ...

Deelnemende huizen zullen zich ook (anoniem) kunnen benchmarken met peers en de Vlaamse resultaten.

Dit onderzoek wordt ingepland in het najaar van 2021, of begin 2022 indien corona hiertoe zou dwingen.

 

Meer info en inschrijven voor het onderzoek via cultuur21.be