© Ruby's photography - De Zeepziederij

gesloten cultuurhuizen kijken met open blik

29.04.2020 · #opinie #inspiratie #sector #corona

De afgelopen 7 weken was het muisstil en verlaten in het cultuur- of gemeenschapscentrum in jouw buurt. Een vreemde aanblik voor plekken die normaal gonzen van menselijke activiteit, waar ontmoeten en cultuurbeleving centraal staan. Maar achter deze gesloten deuren - en die van de thuiswerkplek - denken cultuurwerkers actief na over de rol die ze ook nu kunnen spelen. Hoe kan het ‘cultuur beleven’ verder leven? Welke rol kan het cultuurhuis vandaag nog meer spelen voor de samenleving?

Van het compleet freewheelen met nieuwe vormen tot het ‘uitlenen’ van culturele infrastructuur aan andere sectoren: cultuurhuizen experimenteren met wat er vandaag wél nog kan.

Meer dan een gebouw

In Roeselare besloot men niet te wachten op nieuwe maatregelen en de duidelijkheid waar de sector zo naar snakt. Cultuurcentrum De Spil blijft nog even gesloten, maar intussen opent nieuw opgerichte vzw Canapé nieuwe deuren. “Van in het begin hebben wij beslist om verder te werken, maar op een andere manier,” zegt directeur Dirk Cornelis. “We hebben onze werking volledig geheroriënteerd. Elke week bekijken we wat de nieuwe mogelijkheden zijn.” Mondjesmaat gaan zij mee met de evolutie van de maatregelen. Niet stilvallen, maar vertragen, “corona-proof en met de overtuiging dat kunst en cultuur een remedie is voor heel wat zorgen en noden.”

Heel wat huizen bieden culturele tips om cultuur van thuis uit te beleven en ondertussen wordt gezocht naar alternatieve manieren om cultuur bij de mensen te brengen. CC ‘t Gasthuis in Aarschot plant een ‘free podia’-tournee voor bewoners en personeel van woonzorgcentra. CC Strombeek brengt cultuur in de openbare ruimte met het project ‘Four Flags’, een initiatief van Julia Mullié en Nick Terra dat zal reizen door non-profits in Vlaanderen en Brussel. Dit zijn enkele van de vele voorbeelden van hoe cultuurhuizen creatief inspelen op de huidige realiteit: voorstellingen via whatsapp, langs wandel- en fietsroutes...

Met beide voeten in de maatschappij

Waar het perspectief op een heropstart voorlopig nog uitblijft voor cultuur, is dat anders voor onderwijs. Scholen breken zich nu het hoofd over hoe zij binnenkort hun heropstart praktisch kunnen organiseren. Grigore Ionita van GC De Markten legt uit hoe cultuurhuizen hieraan tegemoet zouden kunnen komen: “In het centrum van Brussel zijn er veel Nederlandstalige scholen die met plaatsgebrek kampen om de aangekondigde maatregelen op een goede manier op te volgen.

Brusselse gemeenschapscentra overleggen nu intensief met onderwijs hoe zij hun leegstaande ruimtes ter beschikking zouden kunnen stellen om deze nood in te vullen, in samenspraak met de lokale overheden.” In GC De Platoo in Koekelberg ontstonden in tussentijd ook de initiatieven om douches aan te bieden aan daklozen en mondmaskers te maken in de nu nog lege school.

Dit zijn positieve signalen en hier liggen mogelijkheden. In elke gemeente of stad is zulke infrastructuur vaak op wandelafstand aanwezig. Een inspirerend model dat breder inzetbaar is? De vereniging voor Vlaamse en Brusselse cultuur- en gemeenschapscentra (VVC) roept als ledennetwerk alvast warm op om lokaal de mogelijkheden ook te zien en te exploreren.

“Terwijl er binnen én buiten deze sector wordt nagedacht over de manier waarop de deuren letterlijk opnieuw geopend kunnen worden, blijven cultuurhuizen niet bij de pakken neerzitten,” zegt coördinator Leen Vanderschueren. “Zij brengen de huidige lokale noden in kaart en spelen hier actief op in. Cultuurhuizen zijn er voor het publiek en de buurt, voor verenigingen, (amateur)kunstenaars, gezelschappen, het vrijetijdsleven. Voor en na, maar ook tijdens corona.”

 

Schrijf je in voor de cult!-nieuwsbrief!

Ongeveer wekelijks versturen we onze cult!-nieuwsbrief vol informatie, aankondigingen, workshops, opleidingen en inspirerende praktijken.

nieuwsbrief