campagne #CulturalDealEU

13.01.2021 · #sector #beleid #internationaal #corona

Cultuur is wat ons samenbrengt en verbindt. Onze Europese partner Culture Action Europe pleit daarom voor een #CulturalDealEU en stelt dat een Europees herstelplan zonder voldoende aandacht voor cultuur geen toekomst heeft. Met cult! onderschrijven we mee de oproep voor een overkoepeld kader dat cultuur centraal stelt in het Europese project. #NoCultureNoFuture

Cultuur vormt de basis van het Europese project en bepaalt mee de toekomst van onze samenlevingen. De ernst van de Covid-19-crisis bewees opnieuw dat cultuur geen luxe is, maar een noodzaak om samenhangende, gelijkwaardige, duurzame en vrije samenlevingen op te bouwen. De campagne #CulturalDealEU is een oproep van een brede Europese culturele gemeenschap om de cruciale rol van cultuur bij het vormgeven van de toekomst van ons leven te erkennen.

Culture Action Europe, European Cultural Foundation en Europa Nostra hebben gezamenlijk een Cultural Deal for Europe-kader voorgesteld. Deze overkoepelende strategie heeft tot doel cultuur in het centrum van het Europese project te plaatsen en te laten doorstromen naar alle beleidsdomeinen: van de groene transitie tot de geopolitieke ambitie van Europa en van digitalisering naar een waardegedreven Europese Unie. De strategie richt zich zowel op de bijdrage van cultuur aan de duurzame ontwikkeling van Europa als op het verschaffen van de geloofwaardigheid en middelen aan de sector om zijn volledige potentieel te realiseren. Door zowel korte- als langetermijndoelstellingen te bundelen, wordt Cultural Deal for Europe opgevat als een traject naar een evenwichtiger, alomvattend en inclusiever Europees ontwikkelingsmodel.

Lees hier de gezamenlijke verklaring en bekijk hieronder de videoboodschap van David Sassoli, voorzitter van het Europese Parlement.

 

Cultural Deal for Europe