aan de slag met Taaliconen

23.11.2021 · #inspiratie #cult!

Op 16 november organiseerden publiq, Huis van het Nederlands Brussel en cult! een infosessie rond het gebruik van Taaliconen. De webinar gemist? In dit artikel vatten we de belangrijkste info samen en tonen we hoe je verder aan de slag kan.

wat zijn taaliconen? 

  • Taaliconen zijn symbolen voor mensen die Nederlands leren. Ze kunnen bij Nederlandstalige vrijetijdsactiviteiten geplaatst worden en geven aan welk niveau het publiek kan verwachten. De moeilijkheidsgraad gaat van niveau 1 (bijvoorbeeld een cultuurwandeling) tot niveau 4 (een comedyshow).
  • Met de taaliconen vinden anderstaligen makkelijker hun weg in het uitgebreide aanbod activiteiten. Ze tonen ook dat anderstalige bezoekers bij jou welkom zijn om hun Nederlands te oefenen.
1 taalicoon De bezoeker begrijpt of spreekt nog niet veel Nederlands.
2 taaliconen De bezoeker begrijpt al een beetje Nederlands maar spreekt het niet zo goed.
3 taaliconen De bezoeker begrijpt vrij veel Nederlands en kan ook iets vertellen.
4 taaliconen De bezoeker begrijpt veel Nederlands en spreekt het ook goed.

taaliconen in de praktijk

De taaliconen worden onder meer gebruikt door de cultuurcentra van vzw De Rand, de Brusselse gemeenschapscentra en enkele Antwerpse cultuurcentra en bibliotheken. Daarnaast verschijnen ze op een aantal UiTagenda’s zoals uitinvlaanderen.beuitinbrussel.be en nederlandsoefenen.be. Ze worden ook vanuit de UiTdatabank gebruikt bij communicatieproducten om vrijetijdsaanbod te promoten bij anderstaligen. 

hoe kan je taaliconen toepassen?

Je kan taaliconen gebruiken nadat je een vorming ‘duidelijke taal en taaliconen’ gevolgd hebt bij het Agentschap Integratie en Inburgering, het Huis van het Nederlands Brussel, Atlas Antwerpen of In-Gent. Je krijgt er tips om makkelijker in het Nederlands te communiceren met mensen die de taal nog aan het leren zijn. Via een taalicoonwijzer leer je de taaliconen toekennen aan je eigen activiteiten.

Taalicoonwijzer - © Huis van het Nederlands Brussel
Taalicoonwijzer - © Huis van het Nederlands Brussel

Een overzicht van de organisaties die vormingen aanbieden:

In de vorming krijg je voldoende ondersteuning zodat je nadien meteen van start kunt gaan. Per regio is er een helpdesk, krijg je ondersteuning bij de promotie en kwaliteitsbewaking van de taaliconen, volg je een extra vorming rond Duidelijk Nederlands en ontvang je een taalicoonwijzer en infobrochure. 

Nadat je de vorming hebt gevolgd, kan je taaliconen toekennen aan je activiteiten. Dat kan bijvoorbeeld door ze in te voeren in de UiTdatabank. Een korte handleiding daarvoor vind je hier

De taaliconen werden ontwikkeld door Huis van het Nederlands Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.