© GC De Bunder Moorslede

noodfonds voor cultuur

05.06.2020 · #beleid #corona

Op 4 juni werd VVC uitgenodigd voor een overleg met het kabinet Cultuur, de steunpunten en belangenbehartigers over het noodfonds. De modaliteiten moeten nog aangescherpt en uitgewerkt worden in de komende weken. 

Het deel cultuur in het noodfonds bedraag 65 miljoen euro. Vlaanderen verdeelt het geld voor cultuur in het noodfonds in de eerste plaats via structureel gesubsidieerde instellingen, om via hen tot bij de meest kwetsbaren in de waardeketen terecht te komen. Een tweede stroom gaat via fondsen, de derde stroom zou een forfaitair bedrag zijn dat terechtkomt bij zij die niet geholpen worden via de eerste twee maatregelen. De bedoeling is om organisaties die voor de crisis gezond waren, nu door de crisis te trekken.

Anderzijds wordt er ook 87,4 miljoen euro onder de lokale besturen verdeeld via het Gemeentefonds voor de domeinen cultuur, jeugd en sport. Deze middelen worden verdeeld over de gemeenten en steden. De lijst met bedragen kan je hier inkijken en die verdeling volgt de inkanteling van de subsidies in 2018. Aan de bedragen is geen verdeelsleutel gekoppeld en er zijn verder ook geen specifieke richtlijnen. Minister-president Jambon benadrukte in de Commissie Cultuur van 4 juni dat hij volledig vertrouwen wil geven aan de lokale besturen dat zij deze bedragen aanwenden waarvoor ze bedoeld zijn. Hij ziet dit ziet als bedragen die niet dienen ter compensatie van reeds genomen maatregelen, maar middelen daar bovenop.

lokaal overleg nodig

We willen vanuit VVC ook benadrukken dat jullie, onze leden, de partners bij uitstek zijn om samen met jullie lokale besturen in gesprek te gaan over waar de middelen voor cultuur het best worden ingezet. De expertise die er sowieso is voor cultuur, alsook de inzichten en het specifieke traject dat jullie afgelopen maanden hebben gelopen in deze crisisperiode is daarin uiteraard zeer waardevol. Ga daarom zeker lokaal in overleg.

 

Schrijf je in voor de cult!-nieuwsbrief!

Ongeveer wekelijks versturen we onze cult!-nieuwsbrief vol informatie, aankondigingen, workshops, opleidingen en inspirerende praktijken.

nieuwsbrief