© Vicky Bogaert (Café connect futuur 2023)

een memorandum voor de toekomst van cultuurhuizen

18.10.2023 · #cult! #sector #beleid #the next fifty

Een andere toekomst verbeelden doe je samen. cult! deed het samen met de cultuurhuizen uit het netwerk. Een participatief experiment met twee open besturen, vele open gesprekken, een politiek debat en collectief denkwerk en BAM! Met enige trots stellen we ons memorandum voor met daarin vier rollen voor een toekomst voor cultuurhuizen.

 

  1. verbinding - naar een open huis waar iedereen welkom is
  2. netwerk - het cultuurhuis middenin de samenleving
  3. spreiding - een constante evenwichtsoefening 
  4. organisatie - over mensen, middelen en infrastructuur

 

Blader via deze link makkelijk op je scherm door het memorandum voor cultuurhuizen.

Of download hier een printklare versie.

en nu?

Nu begint het pas. cult! gaat langs bij politieke partijen om hen het verhaal van ons netwerk te brengen. Maar uiteraard weten we allemaal dat dit vandaag niet voldoende is. Cultuurwerk verdedigen doen we op alle beleidsniveaus. In het memorandum zijn er boodschappen en linken voor het lokale, waar jullie ook zelf mee aan de slag kunnen. Deze tekst dient als een inspiratiebron waar cultuurhuizen en cultuurwerkers gebruik van kunnen maken om een eigen visie, lobbytraject of beleidstekst te spijzen. Het kan een startpunt zijn om een dialoog op te starten met politici, met burgers of publiek, met de netwerken rondom het cultuurhuis.

Misschien is het memorandum het nodige extra duwtje in de rug om ook toekomstgericht en collectief na te denken over de eigen werking. Ruimte en tijd maken om ook intern, binnen het team of de organisatiestructuur te spreken over deze rollen voor de toekomst.

Hieronder geven we een aantal tips over hoe je dit zou kunnen aanpakken. Daarnaast verwijzen we naar heel wat teksten van partners die jullie kunnen helpen in dit proces.

hoe spreek ik over de toekomst?

In dialoog treden met je toekomstwensen voor je huis onder de arm: hoe en wanneer start je er mee?

1. met het lokaal beleid & het lokale netwerk

Gebruik de teksten van de vier rollen, ‘verbinding’, ‘netwerk’, ‘spreiding’ en ‘organisatie’ in het memorandum als toetssteen voor je eigen werking en laat je inspireren door de korte aanbevelingen die opgenomen zijn in het memorandum in de gele tekstkaders (‘Wat is er nodig?’ op pagina 9-13-17-21).

Het bovenlokaal steunpunt OP/TIL maakte een tijdlijn en tips om de belangrijkste deadlines voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 niet uit het oog te verliezen.

2. met je collega’s, team, organisatie

Hoe moet het cultuurhuis van de toekomst eruitzien? Wat maakt ons cultuurhuis uniek? Welke rollen vullen we (nog) niet in? Wat willen we doen, waar zijn we goed in, wat laten we achterwege? Wat is er nodig?

Of je nu even wil dromen, een heel visietraject aanvat of een kerntakendebat moet voeren, wanneer het gaat over de toekomst van ‘het’ cultuurhuis, zal er altijd voldoende voer voor discussie zijn. De vier rollen in het memorandum kan je alvast gebruiken als leidraad om een gesprek over de toekomst op tafel te gooien. Want even belangrijk als het overtuigen van beleidsmakers om te investeren in cultuur, is het werk binnen je eigen organisatie.  

Tijdens het schrijfproces kwamen er een aantal stellingen aan bod die we met jullie willen delen om zo’n gesprek aan te vuren.

“In doelgroepenwerk is er een zeker spanningsveld dat ontstaat door de keuzes die je maakt. Je wil blijven streven naar ontmoeting. Deel van de kerntaak van een cultuurhuis is ook mensen samenbrengen die elkaar anders niet zouden ontmoeten. Wanneer je specifieke (groepen) mensen eerder 'projectmatig' binnen krijgt, laat je het daarna los of moeten we dat dan ook telkens verduurzamen? Impliciet is er een extra opdracht voor cultuurhuizen: verdraagzaamheid aanmoedigen.”

“De openbare ruimte, de eigen stad of gemeente mag ook een thuis zijn, het cultuurhuis als infrastructuur is deel van die openbare ruimte.”

“Om drempels te verlagen voor de burger moeten we meer clusterdenken.

“Reflectie over de toekomst is een uitnodiging om de bestaande rol & taakpakket van cultuurwerkers te bevragen. Misschien heeft het cultuurhuis nieuwe of andersoortige profielen nodig. Werk aan het aanwervingsbeleid, met de nodige openheid voor de rol van participatiewerker.”

ik wil nog meer (detail)

Eén leesbare en beknopte tekst maken die raakt aan alle thema’s waar de zeer diverse cultuurhuizen mee werken is geen evidentie. Gelukkig zijn er heel wat partnerorganisaties die kennis bieden rond sectorspecifieke thema’s voor het lokaal cultuurbeleid. Hieronder een bloemlezing met de teksten die je vindt bij bij Oko, De Federatie, Cultuurconnect, VVBAD, VVSG en Pulse.

 

Memorandum Overleg Kunstenorganisaties 

Oriëntatiekader lokale verkiezingen De Federatie

Toekomstvisie Digitale cultuurbeleving door Cultuurconnect

Memorandum Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie 

Inspiratienota Lokaal Vrijetijdsbeleid VVSG & partners

Memorandum Pulse Transitienetwerk

Inspiratie en aanbevelingen van amateurkunstenorganisaties

Campagne & memorandum Socius

Memorandum SARC

#ooknogdit

Vragen of suggesties? Deel ze met Leen via leen@cult.be .