© Wouter De Moor - theaterzaal Merelbeke

(persbericht) cultuur- en eventsector vraagt concrete data voor versoepelingen

10.02.2022 · #cult! #sector #corona

De cultuur- en eventsector roept de politiek op om op 11 februari drie speerpunten te beslissen: 18 februari als datum voor de ingang van ‘fase oranje’ (met toegestane capaciteit tot 90%), tijdig perspectief voor ‘fase geel’ én een herbevestiging van de steunmaatregelen tot minstens het einde van het 2de kwartaal 2022.

fase oranje vanaf 18 februari

We zijn verheugd om te lezen dat het Overlegcomité de onmiddellijke ingang van fase oranje zal aankondigen. We hopen dat ook snel werk wordt gemaakt van een publicatie van het Koninklijk Besluit, zodat we op 18 februari effectief kunnen overgaan naar fase oranje. De sector snakt naar een positief signaal, en voor velen duurt de stilstand al veel te lang. 

tijdig perspectief voor fase geel

Pas in fase geel kunnen we allemaal op volle 100% capaciteit aan de slag. Laat ons die ‘2 jaar corona’ vieren met volle zalen en pleinen. De cultuur- en eventsector vraagt snel een concrete datum om zich toe te verhouden. Zonder specifieke datum kunnen artiesten, cultuurwerkers, personeelsleden en toeleveranciers zich niet terdege voorbereiden. Niet alleen op vlak van programmering en productie maar ook op vlak van ticketverkoop en communicatie naar ons publiek toe, moeten we nu kunnen schakelen.

verleng en herbevestig de steunmaatregelen

De doorstart vraagt voorbereidingstijd. Op volle versnelling rijden rendeert pas ten volle maanden later. Zeker omdat ons economisch model 700 dagen stil lag. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat de steunmaatregelen worden verlengd tot eind juni, indien nodig langer. 

Dat is zeker ook het geval voor artiesten en freelancers. Tot op vandaag is er geen goede regeling omtrent vergoedingen voor geannuleerde optredens of voorstellingen. Artiesten en freelancers blijven hierdoor nog altijd de dupe. Gedeeltelijke ‘technische werkloosheid’ zal nog steeds de realiteit zijn. Steun is noodzakelijk om zuurstof te geven aan de brede sector. 

Namens oKo - Overleg Kunstenorganisaties, cult!, Event Confederation, Live Sector Overleg, De Federatie, de Artiestencoalitie en de Lokale Kunstenoverleggen.