© Gemeente Ravels - GC De Wouwer - voorstelling Echt Antwaarps Theater, oktober 2019

nieuwe versie basisprotocol cultuur - update 9/9

09.09.2020 · #sector #beleid #corona

Vanaf dinsdag 1 september geldt een nieuwe versie van het basisprotocol cultuur. Belangrijkste wijzigingen: het systeem van kleurcodes wordt geïntroduceerd en bij culturele evenementen mag de afstand tussen bubbels verkleind worden naar één meter.

Vanaf 8 september werd het basisprotocol nog wat aangepast. Belangrijkste wijziging: rijen openlaten hoeft niet meer.

basisprotocol cultuur (versie 08/09)

kleurencodes

Dinsdag 1 september start iedereen in code geel. Indien nodig kunnen lokale (of provinciale) overheden op basis van de lokale pandemiesituatie een andere kleurencode bepalen.

1 stoel & geen rij tussen

Voor een zittend publiek op culturele evenementen wordt de afstand tussen personen of bubbels verkleind tot één meter of één stoel. De rijen voor en achter mogen ook gebruikt worden, lees de voorwaarden na in het basisprotocol.

hoe zit het met mondmaskers?

Er is heel wat verwarring over de mondmaskers. In het basisprotocol staat dat deze bij code geel alleen verplicht zijn als de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden. 

MAAR: "De besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad en maatregelen die genomen zijn door provinciale en lokale overheden zijn hiërarchisch hoger in rang. Die bepalingen hebben dan ook voorrang op de bepalingen uit dit basisprotocol." (protocol p. 4)

Dat wil zeggen dat het Ministerieel Besluit van kracht blijft, waarin wordt bepaald dat mondmaskers in o.a. theater-, concert- en conferentiezalen verplicht gedragen dienen te worden vanaf de leeftijd van 12 jaar (art. 12). 

Conclusie: zolang het MB van kracht blijft blijven mondmaskers verplicht, ook als er 1,5 meter afstand tussen 'bubbels' is. 

Waarom staat dit niet duidelijk in het basisprotocol? Het Departement heeft het zo opgenomen met het idee dat, moest het MB wijzigen, het mondmasker nog steeds verplicht blijft wanneer 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden.

blijven de fysieke afstandsmaatregelen hetzelfde als lokaal wordt overgegaan naar code oranje?

Dit blijft zo. Bij code oranje hoef je ook geen rij tussen te laten.

Covid Infrastructure Risk Model (CIRM)

Vanaf 8 september kunnen uitbaters van permanente structuren een aanvraag indienen om de maximumcapaciteit van 200 toeschouwers binnen te verhogen in hun zaal. Dat moet via het invullen van het CIRM. Voor meer info over de procedure (en vanaf 8 september ook de tool zelf) kan je alvast terecht op de website van het Covid Infrastructure Risk Model. Cultuurloket legt het handig uit.