© GC De Bunder (Moorslede)

50 jaar in vogelvlucht

10.07.2023 · #inspiratie #cult! #the next fifty

Het kan je zijn ontgaan, maar dit jaar viert cult! en het netwerk van cultuurhuizen 50 jaar. Onder de noemer 'the next fifty' blikken we tijdens ons feestjaar vooruit, maar niet zonder ook terug te kijken naar wat er afgelopen 50 jaar is veranderd. Kijk je mee?

Een verjaardag zou geen verjaardag zijn zonder een beetje nostalgie. Daarom verzamelden we enkele bijzondere, interessante en verrassende documenten die een inkijk geven in wat er de afgelopen 50 jaar heeft geleefd. Dit is absoluut geen volledige lijst, maar biedt een inkijk in de wereld van culturele centra, over gemeenschapscentrum naar cultuurhuis, en alles daartussen.

 

veertig kaarsjes in 2013

In mei 2013 vierden de cultuurhuizen hun veertigste verjaardag met een feestelijk colloquium. Een mix van jobvreugde, sectortrots en toekomstdromen. In oktober 2013 lanceerden cult! (toen nog VVC) en LOCUS de publicatie “Over de kracht van cultuur- en gemeenschapscentra. Gisteren, vandaag en morgen.” De publicatie is een bundeling van mijlpalen, fragmenten uit de vele brieven van opiniemakers, feiten en cijfers van wat cultuurhuizen vandaag doen en maar liefst 8 artikels met inspirerende verhalen.

publicatie 40 jaar cultuurhuizen (2013)

 

cultuurcentra in 't kort

Benieuwd naar hoe de cultuurhuizen de afgelopen 50 jaar groeiden tot wat ze nu zijn? Emeritus hoogleraar Willy Faché, gespecialiseerd in (studie van) jeugdwerk en culturele organisaties, beschrijft een korte geschiedenis in zijn recent artikel. 

De evolutie van het concept cultuurcentra in Vlaanderen - Willy Faché (2023)

 

het begin

Het verslag van een driedaags colloquium over culturele centra uit 1964, die mee vorm gegeven heeft aan het concept 'kultuurcentra' in de jaren nadien. Een korte quote uit de inleiding van professor Frank Van Mechelen.

Waarom dit colloquium over kultuurcentra? Juist daarom. Juist omdat wij vaststellen dat er overal terzake behoeften aanwezig zijn. Juist omdat wij vaststellen dat men echter niet goed weet welke richting men hiermee moet uitgaan. (...) Dames en heren, dit colloquium is een begin. Het doel dat wij nastreven is een gemeenschappelijk doel, de uitbouw van de nederlandse kultuur in Vlaanderen mogelijk maken door aangepaste infrastrukturele elementen en kultuurfunktionarissen, opdat onze volksgemeenschap in het wordende Europa zijn eigen plaats, zijn eigen kulturele taak en opdracht goed zou kunnen vervullen.

verslagboek colloquium kulturele centra (1964)

 

cultuurbevordering anno 1965

Dit synteserapport brengt verslag uit van de studies, welke het gevolg waren van de vererende opdracht die de Studiegroep voor Kultuurbevordering in 1963 ontving van Zijne Excellentie R. Van Elslande, Minister van de Nederlandse Kultuur. Deze opdracht had als onderwerp de inventaris van de kulturele inrastruktuur, de studie der kulturele centra en der funktionarissen, de kulturele planning en de budgetaire gevolgen van deze planning.

syntheserapport studiegroep voor kultuurbevordering (1965)

 

Denk jij aan een bron die niet kan ontbreken in dit lijstje? Of heb je zelf iets liggen in jullie archief? Laat het ons weten via info@cult.be.

 

Met dank aan Kunstenpunt.