Organiseer jij in je cultuurhuis soms een expo samen met enkele kunstenaars? Of plan je een eerste tentoonstelling met een gastcurator? En vraag je je af hoe je hun vergoeding moet aanpakken? Samen met Kunstenpunt organiseert cult! op 26 november van 10u tot 12u een online workshop rond correcte verloning van beeldende kunstenaars en curatoren in cultuurhuizen.

Kunstenpunt werkte aan een eerlijk verloningskader voor beeldende kunstenaars en freelance curatoren samen met belangenbehartigers uit het kunstenveld. Dat verloningskader bestaat uit een richtlijn en een vergoedingscalculator. Het werd oorspronkelijk opgesteld voor projecten en organisaties die subsidies ontvangen via het Kunstendecreet. Nu is het tijd om het verloningskader ook uit te testen bij cultuurhuizen. Meer info over de verloningstool lees je HIER.

Op 26 november van 10u tot 12u nodigen we iedereen uit die in hun cultuurhuis met beeldende kunstenaars werkt of wil werken. Na een korte presentatie van het verloningskader, bespreken we enkele cases binnen cultuurhuizen en toetsen we hun praktijk aan de nieuwe richtlijnen en de calculator. We zoeken samen antwoorden op volgende vragen: wat is het huidig verloningsbeleid en welke maatstaven en argumenten wegen daarbij door? Wat vinden we correct en wat is daarvoor nodig? Hoe kan jij het verloningskader in jouw cultuurhuis gebruiken?