Aandacht is het nieuw IQ. In deze vorming op 19 november leer je om je brein veerkrachtig te houden op het werk en zo weerstand te bieden aan de aandachteconomie.

Aandacht is het nieuw IQ. In deze vorming leer je om je brein veerkrachtig te houden op het werk en zo weerstand te bieden aan de aandachteconomie. Je werkt rond aandacht en focus om meer breinvriendelijk, efficiënt en stressvrij te werken in een digitale werkomgeving. Oppervlakkigheid, afleiding en drukheid brengen ons in een negatieve spiraal die stress veroorzaakt en onze effectiviteit doet afnemen. Aandachtig werken daarentegen stimuleert de productiviteit en de flow die ons veerkrachtig maken en efficiënter laten werken. We houden controle over onze tijd en onze werkflow.

doelstelling

Het beoogde resultaat voor de deelnemers samengevat:

 • Aandachtsvaardigheden aanzienlijk verbeteren en in staat zijn om langere tijd gefocust te blijven op taken, zelfs in een digitale werkomgeving vol afleidingen
 • Bewustere keuzes te maken bij het gebruik van digitale tools, wat zal resulteren in een betere balans tussen werk en privé
 • Door de geleerde principes en technieken toe te passen, zul je beter in staat zijn om jouw werkstroom te beheren en prioriteiten te stellen, waardoor je meer controle hebt over jouw tijd en taken
 • Het verminderen van stress en het verbeteren van de focus dragen bij aan een positievere werkomgeving en meer tevredenheid bij jou als kenniswerker

inhoud

Op een duidelijke en degelijke manier leren kenniswerkers:

 • Bewustwording rond digitale stressoren en stoorzenders
 • Inzicht in de werking van ons brein met betrekking tot aandacht: waar verliezen we focus en ontstaat stress en wat heeft ons rationeel brein nodig om breinvriendelijk en gefocust te werken
 • Zelfcontrole over onze omgang met digitale tools (zowel privé als in de werkcontext): digitaal minimalisme en prikkelarm singletasken
 • Principes van aandacht opbouwen: prioriteiten , precommitment en aandachtsrituelen
 • Kwaliteit en kwantiteit van aandacht: de aandachtskalender, planningtips met de 3-F methode en aandachtstechnieken.
 • De principes van aandachtsherstel

methodiek

Centraal in deze opleiding staat het ervaringsgericht leren. Als deelnemer vertrek je altijd vanuit je eigen werksituatie en observeer en reflecteer je over wat goed loopt en wat beter kan op vlak van productiviteit en aandacht. Je past de theoretische kaders uit de groepssessie toe om de eigen werkgewoonten te optimaliseren en formuleert concrete actiepunten voor jezelf om zo stressvrij en breinvriendelijk mogelijk te werken. Bij een teamopleiding kom je tot teamafspraken rond gebruik van e-mail en/of MS Teams, focusblokken, responstijd, bereikbaarheid en beschikbaarheid, vergadertijd, etc.

trainer

Els Catry is trainer en coach voor professionals met speciale interesse in aandachtmanagement, effectief werken en interpersoonlijke (team)vaardigheden. Met haar pragmatische aanpak en hoog no-nonsense gehalte zet ze deelnemers aan om gefocust en efficiënt te werken. Als docente in de opleiding Communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool krijgt ze energie van opleiden en coachen van (toekomstige) professionals rond persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk management en interpersoonlijke communicatie.

praktisch 

De prijs voor deze studiedag (hele dag incl. koffie en thee en uitgebreide lunch) bedraagt:

 • 260 euro voor leden van de VVBAD. (cult!-leden kunnen aan ledentarief deelnemen)
 • 460 euro voor niet-leden (heeft u interesse in een lidmaatschap van de VVBAD? Naast korting op studiedagen ontvangt u ook acht keer per jaar META. Bekijk hier onze lidgelden.)

Wanneer: Dinsdag 19 november 2024

Locatie: VVBAD-verenigingshuis, Statiestraat 179, 2600 Antwerpen-Berchem 

Aantal: Maximaal 15 deelnemers.