Hoe kunnen cultuurhuizen hun steentje bijdragen aan een betere omgeving? We zijn ons allemaal bewust van de klimaatcrisis, wat kunnen we zelf doen? Welk effect heeft cultuur op natuur en hoe kan een focus op duurzaamheid de levenskwaliteit in een cultuurhuis verbeteren? Met ons Europees trainingsprogramma leer je hoe je deze vragen kunt aanpakken, welke instrumenten je kan gebruiken, welke financieringsprogramma’s er beschikbaar zijn en hoe je een sustainability ambassador onder je collega's kunt worden.

Het effect van menselijke activiteit op het ecosysteem heeft geleid tot milieuproblemen die een bedreiging vormen de samenleving zoals we die vandaag kennen. Het vergroten van expertise en kennis aan de kant van cultuurwerkers kan cruciaal zijn om als cultuurhuis een verschil te maken en een voortrekkersrol te spelen. Starten met verandering is cruciaal om je buurt en je publiek mee te krijgen. Met de juiste aanpak kan je cultuurhuis impact vergroten, verspilling van middelen en kosten tegengaan en toegang vinden tot publieke en private financiering. Overcome climate anxiety and be the change!

Het internationale trainingsprogramma "FULCRUM - Sustainability at the Centre: making culture & environment meet" ondersteunt je bij dit transformatieproces: 

  • Je doet kennis op over de verbanden tussen je werk en duurzaamheid
  • Je leert hoe je je impact kunt bijhouden, hoe je die kan meten en hoe je dit succesvol omzet in de praktijk Je krijgt begeleiding van experten bij de opmaak van een actieplan richting een duurzamer cultuurhuis vanuit een échte case.
  • Je ontmoet, wisselt uit en werkt samen met collega-cultuurhuizen uit heel Europa die net als jij ambassadeurs voor duurzaamheid willen worden in hun netwerk

Het programma is zo ontworpen dat het vertrekt vanuit jouw specifieke ervaring, noden en interesses. Via een praktijkgerichte aanpak voorzien de trainers je van de juiste methodieken, good practices, praktijkgerichte ervaringen en deskundige begeleiding in de zoektocht naar middelen en financieringsmogelijkheden.

timing & programma:

  • Mei/juni 2024: Behoefteanalyse (online enquête)

Beoordeling van de individuele uitgangspunten en aandachtsgebieden van deelnemende cultuurhuizen om de training aan te passen aan hun behoeften.

  • 14-16 oktober 2024: Training Academy in Turijn

Tweeënhalve dag persoonlijke training om te timmeren aan jouw skills en ruimte om uit te wisselen en te netwerken 

  • December 2024 - oktober/november 2025: Zes leerlabs (online)

Feedback en ondersteuning bij het implementeren van de training in de praktijk

  • December 2025: Certificering van deelname

Certificaten worden uitgereikt aan alle cursisten die de training hebben afgerond.

De voertaal van het programma is Engels. Deelnemers moeten dus in staat zijn om gesprekken in het Engels te volgen en er actief aan deel te nemen.

doelgroep:

Het trainingsprogramma richt zich specifiek op medewerkers van cultuurhuizen die lid zijn van ENCC (Europa), ACC (België), cult! (België), Bundesverband Soziokultur (Duitsland), IG Kultur (Oostenrijk), Dire Fare Baciare (Italië), ACCE (Estland) of ALCC (Letland).

We verwelkomen vooral cultuurwerkers van cultuurhuizen die al plannen hebben om deze zaken in de nabije toekomst aan te pakken. Onze belangrijkste selectiecriteria zijn je bereidheid om wat je leert tijdens de training, in je dagelijkse werk in de praktijk te brengen om op die manier je ervaring te delen met collega’s in je netwerk. De bedoeling is dat je op die manier een ambassadeur wordt.

kosten: 

Deelname aan het programma is gratis. Reis- en verblijfkosten voor deelname aan de Training Academy in Turijn worden vergoed, in overeenstemming met ons duurzaam reisbeleid (onderaan de pagina).

Verwachte voorbereidingstijd: naast de training van tweeënhalve dag en zes online sessies, moet je nog rekenen op 2-3 dagen om te werken aan opdrachten tussen de sessies door.

aanmelding:

Deadline verlengd: stel je kandidaat vóór 7 mei via dit formulier.

De geselecteerde deelnemers worden uiterlijk 22 mei 2024 bekendgemaakt.

Goed om te weten: als je hulp nodig hebt bij je aanmelding, dan kan je ons dat laten weten. We accepteren ook aanmeldingen via video- of audiobestanden indien het invullen van het online formulier voor jou een belemmering vormt. Neem contact op via info@cult.be.

selectieprocedure:

In totaal worden 24 cultuurhuizen uit 8 landen geselecteerd (3 deelnemende organisaties per regio). Dankzij cult! kunnen er dus 3 Vlaamse of Brusselse cultuurwerkers deelnemen. Er kan één vertegenwoordiger per cultuurhuis deelnemen aan de Training Academy in Turijn. Dezelfde persoon moet deelnemen aan de daaropvolgende online sessies.

selectiecriteria:

Bij de selectie van deelnemers wordt sterk de nadruk gelegd op de bereidheid van de culturele organisatie om de noodzakelijke transformatieprocessen te willen doorvoeren. Deelnemers zijn bereid om de opgedane kennis en ervaringen te delen in hun netwerk als "ambassadeurs" (tijdens workshops, discussies, interviews). Om de impact van de training te garanderen, is het belangrijk dat je binnen je cultuurhuis een positie hebt die je in staat stelt om veranderingen door te voeren.

contactgegevens:

Bij vragen kan je contact met ons opnemen via info@cult.be of +32 479 94 10 78.

meer weten?: 

Het trainingsprogramma maakt deel uit van het Erasmus+ project FULCRUM. Het project heeft als doel cultuurhuizen te ondersteunen om duurzamer en toekomstbestendiger te worden. Dit door  cultuurwerkers de kans te geven om actiegericht te werken aan specifieke . 

FULRUM is een samenwerking tussen netwerken uit België, Oostenrijk, Estland, Duitsland, Italië en Letland en het European Network of Cultural Centres (ENCC). 

Meer informatie over FULCRUM: https://fulcrum-culture.eu/.