Hét trainingsprogramma over community-building voor cultuurhuizen. Stel je vanaf nu kandidaat.

Hoe ga je om met de samenleving van morgen? Wie is je huidige publiek en wie ontbreekt er nog? En hoe kan je jouw community versterken in deze turbulente tijden? In dit internationale trainingsprogramma op maat bieden we je de nodige vaardigheden en begeleiden we je van theorie naar praktijk.

Hogere levenskosten, meer verwachtingen, concurrentie met andere vrijetijdsbestedingen, minder bereidheid om zich te verplaatsen, publieksafname … In crisistijden worden cultuurhuizen geconfronteerd met nieuwe cultuurbehoeften. Om toekomstbestendig te worden, moeten culturele organisaties hun relaties met verschillende doelgroepen & publiek, en hun manier van werken fundamenteel herdenken.

Het internationale trainingsprogramma "FULCRUM - Make it happen: community building & publieksontwikkeling voor de toekomst" helpt je om de switch te maken: 

 • Je krijgt kennis over hoe je een betrouwbare gemeenschap rond je cultuurhuis opbouwt om duurzame ontwikkelingen te ondersteunen.
 • Je leert hoe je systematisch relevante gegevens verzamelt en in de praktijk gebruikt voor publieksontwikkeling op maat van jouw behoeften.
 • Je wordt begeleid door experts om je toekomstige behoeften te identificeren en hoe je deze kennis kunt omzetten in concrete en haalbare stappen binnen je organisatie.
 • Je ontmoet, wisselt uit en werkt samen met collega's uit heel Europa die ook hun werk met communities en publiek willen herbekijken.

Het programma is ontworpen om voort te bouwen op jouw specifieke ervaringen, behoeften en interesses. Je leest het goed: inhoudelijk zal de training afgestemd worden op de feedback van deelnemers om zo tot een op maat gemaakt leertraject te komen. De training wordt ondersteund door het gerenommeerde The Audience Agency uit Londen, een van de meest ervaren organisaties op het gebied van publieksontwikkeling.

timing & programma:

 • Mei/juni 2024: behoefteanalyse (online enquête)

Beoordeling van de individuele noden en focus van de deelnemende cultuurhuizen om de inhoud en het ontwerp van de trainingsacademie af te stemmen op jouw behoeften.

 • 18 tot 20 september 2024: Training Academy in Wenen

Tweeënhalve dag training op locatie voor het ontwikkelen van vaardigheden en netwerken

 • November 2024 - maart 2025: drie Learning Labs (online)

Feedback en ondersteuning om implementatiestappen in de praktijk te begeleiden.

 • April 2025: certificering van deelname 

Certificaten worden uitgereikt aan alle deelnemers die de training hebben voltooid. 

De voertaal van het programma is Engels. Deelnemers moeten dus in staat zijn om gesprekken in het Engels te volgen en er actief aan deel te nemen.

doelgroep:

Het trainingsprogramma richt zich specifiek op medewerkers van cultuurhuizen die lid zijn van ENCC (Europa), ACC (België), cult! (België), Bundesverband Soziokultur (Duitsland), IG Kultur (Oostenrijk), Dire Fare Baciare (Italië), ACCE (Estland) of ALCC (Letland).

We verwelkomen vooral cultuurwerkers van cultuurhuizen die al plannen hebben om deze zaken in de nabije toekomst aan te pakken. Onze belangrijkste selectiecriteria zijn je bereidheid om wat je leert tijdens de training, in je dagelijkse werk in de praktijk te brengen om op die manier je ervaring te delen met collega’s in je netwerk. De bedoeling is dat je op die manier een ambassadeur wordt voor publieksontwikkeling en community building. 

kost & tijd:

Deelname aan het programma is gratis. Reis- en verblijfkosten voor deelname aan de Training Academy in Wenen worden vergoed, in overeenstemming met ons duurzaam reisbeleid (onderaan de pagina).

Verwachte voorbereidingstijd: naast de training van tweeënhalve dag en de drie online Learning Labs van 2-3 uur, moet je nog rekenen op 2-3 dagen voor het voorbereiden van relevante informatie en het toepassen van de lessons learned in jouw cultuurhuis. 

aanmelding:

Deadline verlengd: stel je kandidaat vóór 7 mei via dit formulier.

De geselecteerde deelnemers worden uiterlijk 22 mei 2024 bekendgemaakt.

Goed om te weten: als je hulp nodig hebt bij je applicatie, dan kan je ons dat laten weten. We accepteren ook aanmeldingen via video- of audiobestanden indien het invullen van het online formulier voor jou een belemmering vormt. Neem contact op voor een afspraak via info@cult.be.

selectieprocedure:

In totaal worden 24 cultuurhuizen uit 8 landen geselecteerd (3 deelnemende organisaties per partner). Dankzij cult! kunnen er dus 3 Vlaamse of Brusselse cultuurwerkers deelnemen. Er kan slechts één vertegenwoordiger per cultuurhuis deelnemen aan de Training Academy in Wenen. Dezelfde persoon moet deelnemen aan de daaropvolgende online sessies.

selectiecriteria:

 • Bereidheid van het cultuurhuis om de nodige transformatieprocessen te implementeren en voort te zetten. 
 • Bereidheid van de deelnemer om verworven kennis en ervaringen te delen in hun regionale context als ambassadeurs (bijv. tijdens workshops, overleg, interviews). 
 • De positie in jouw organisatie moet het mogelijk maken om veranderingen door te voeren, op die manier garanderen we impact van de training.
 • Voorkennis over community building en publieksontwikkeling is een pluspunt. 
 • Er wordt voorrang gegeven aan kandidaten uit kwetsbare organisaties en medewerkers van cultuurhuizen die minder mogelijkheden hebben om deel te nemen aan internationale leeractiviteiten.

Goed om te weten: als je graag wilt deelnemen maar op bepaalde drempels botst of specifieke behoeften hebt, laat het ons dan weten via het aanmeldingsformulier of door rechtstreeks contact met ons op te nemen. Het programma kan dergelijke kandidaten financieel ondersteunen zodat ze kunnen deelnemen. 

cult! neemt de voorselectie van kandidaten uit Vlaanderen en Brussel op zich. De uiteindelijke selectie wordt goedgekeurd door alle projectpartners van FULCRUM, waarbij gestreefd wordt naar een balans in gender, herkomst (stedelijk/plattelandsgebied) en grootte van de geselecteerde cultuurhuizen.

contactgegevens: 

Voor al uw vragen kunt u contact met ons opnemen via info@cult.be of +32 479 94 10 78.

achtergrond:

Het trainingsprogramma maakt deel uit van het Erasmus+ project FULCRUM. Het project heeft als doel cultuurhuizen te ondersteunen om duurzamer en toekomstbestendiger te worden. Dit door de ontwikkeling van specifieke vaardigheden en actiegericht te werken. (Fulcrum is Engels voor scharnierpunt of hefboom). FULRUM is een samenwerking tussen partners in België, Oostenrijk, Estland, Duitsland, Italië en Letland en het European Network of Cultural Centres (ENCC). 

Meer informatie over FULCRUM: https://fulcrum-culture.eu/.