Kunnen deelnemen aan vrije tijd is een grondrecht. Toch kan bijna de helft van de Vlamingen in een kwetsbare positie zich niet veroorloven om wekelijks een klein bedrag uit te geven aan persoonlijke behoeftes van ontspanning of om regelmatig te participeren aan vrijetijdsactiviteiten zoals sport, film, concerten. Dit heeft te maken met tal van financiële, praktische, informatieve, digitale, sociale, én psychologische drempels die mensen in armoede ervaren. In dit opzicht worden lokale besturen, cultuurhuizen, sportclubs, jeugdwerkingen, en vakantieaanbieders de laatste jaren steeds duidelijker aangesproken op hun opdracht naar publieksdiversiteit en het bereik van kansengroepen.

opzet

Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde daarom een tweedaags vormingstraject. De nadruk ligt op dialoog met mensen in armoede, inzicht in de complexiteit van de thematiek, het doorbreken van vooroordelen, het ontwikkelen van een visie op armoede en handvaten om drempels binnen jouw organisatie weg te werken.

Deelnemers krijgen inzicht in de dagelijkse leefwereld van mensen in armoede, verbreden hun kennis over een gedragen visie op armoede - en kansengroepen - en reflecteren kritisch over hun eigen praktijk. Vanuit een integrale visie zetten we de stap naar concrete acties.

programma

De eerste dag is opgebouwd rond de ervaringen van en de dialoog met mensen in armoede zelf. Deelnemers maken kennis met de leefwereld van mensen in armoede en met hun beleving van vrije tijd. Zowel de bredere context van armoede komt aan bod, als de verschillende drempels die deelname aan vrije tijd (cultuur, jeugdwerk, sport, vakantie) bemoeilijken.

De tweede dag gaat concreter in op hoe je als organisatie/vanuit het vrijetijdsbeleid breed kan inzetten op toegankelijkheid. We nodigen Demos uit die vanuit hun visie en expertise rond participatie en bruggen bouwen concrete linken legt naar de praktijk. De nadruk ligt op een duurzame visie op armoedebestrijding, en het vermijden van eenmalige acties.

voor wie?

De vorming staat open voor medewerkers over heel de vrijetijdssector: organisaties uit de cultuur, toerisme, jeugdwerk, en de sportsector. We proberen zoveel mogelijk op maat te werken en in te spelen op de noden van wie is ingeschreven.

inschrijven

Kostprijs: 250 euro per deelnemer voor 2 dagen, inclusief thee, koffie, en broodjeslunch. Je ontvangt een factuur bij inschrijving. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling. Meer informatie ontvang je in de algemene verkoopsvoorwaarde bij inschrijving.

  • Plaatsen zijn beperkt: maximum 20 deelnemers.
  • De vormingsdagen kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden. Je schrijft in voor het hele traject.
  • Toch nog vragen? Mail naar vorming@netwerktegenarmoede.be.
  • Inschrijven kan tot en met 1 juni 2024 via deze link (maar plaatsen zijn beperkt).

deelnemers van de vorige jaren over de vorming

“Je leert op een realistische manier omgaan welke drempels er zijn voor mensen in armoede om aan vrijetijdsparticipatie te doen – via de vorming leer je deze drempels wegwerken”

“Als er al een zaadje wordt gepland in het hoofd van de deelnemers was de cursus geslaagd! En dit is effectief zo: onbewust grijp je telkens terug naar de tools, basisbegrippen rond armoedevorming die je toen hebt geleerd.”

"Het unieke en waardevolle aan deze vorming is dat je helemaal ondergedompeld wordt in de problematiek van kansarmoede. Je krijgt zo inzicht in hoe je je vrijetijdsaanbod meer op maat zou kunnen maken, maar evengoed leer je anders kijken naar de wereld om je heen."

“Een eye-opener, een vorming die eigenlijk elke politicus zou moeten volgen, om zo even totaal met de harde realiteit van armoede geconfronteerd te worden.”

“Aan het eind van de eerste dag was iedereen stil. Veel van wat tot dan vanzelfsprekend leek, is dat niet langer. Iedereen zou de verhalen, ervaringen, emoties en ook de theorie van die dag moeten horen en voelen.”

De tweedaagse vorming kwam tot stand in samenwerking met Demos.