Save the date! Boeiende cases over cultuurparticipatie voor jongeren in kwestbare situaties, zowel binnen als buiten het Vlaams-Nederlands netwerk rond dit thema, staan op deze studiedag centraal.

publiq en het Nederlandse LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) organiseren samen op woensdag 16 november een studiedag over cultuurparticipatie door jongeren. Die dag staan jongeren centraal en zullen ze hun ervaringen delen om professionals te inspireren.

In het najaar van 2020 startten de twee organisaties samen met Dēmos een “Vlaams-Nederlands lerend netwerk actieve cultuurparticipatie voor jongeren in kwetsbare situaties”. Samen brachten we pionierende Nederlandse en Vlaamse praktijken uit het jeugd(welzijns)- en jongerenwerk én uit de kunst- en cultuursector samen om ervaringen uit te wisselen rond het werken met kwetsbare jongeren. Doel: succesvolle strategieën van samenwerking te ontdekken, van elkaar te leren en tegelijkertijd te kijken hoe zulke samenwerkingen verankerd kunnen worden in gemeentelijk of regionaal beleid.

Dit lerend netwerk wordt afgesloten met een open studiedag voor de brede sector uit Nederland en Vlaanderen in Tilburg, thuisstad van ForwArt, één van de deelnemende projecten van het lerend netwerk. Tijdens de studiedag maken ze ruimte voor een terugblik op het lerend netwerk, maar ook voor uitwisseling waarbij ze praktijkcases, ook buiten het lerend netwerk centraal willen stellen.

voor wie?

De studiedag is er voor communicatie- en vrijetijdsmedewerkers, publiekswerkers, cultuureducatoren, jeugdwerkers en beleidsmakers uit de jeugd-, welzijns- of vrijetijdssector en van uiteenlopende organisaties: lokale besturen, jeugdwerk, cultuurhuizen, musea, kunsteducatieve organisaties, (sport)verenigingen, ...