Cultuurloket wil netwerken bouwen waarin we sector-overschrijdend kunnen samenwerken en van elkaar leren. Ze organiseren daarom drie lerende netwerken, waaronder het netwerk 'internationaal werken'.

Corona confronteert ons met de grenzen van ons eigen kot, maar ook de landsgrenzen gingen op slot. Nefast voor de fysieke mobiliteit van cultuur en cultuurproductie binnen Europa en daarbuiten. Met nog steeds een pak landen met een grote besmettingsgraad en verschillende lokale opflakkeringen is de vraag naar hoe de cultuursector internationaal wil werken in de toekomst meer dan ooit aan de orde. 

Is lokaal het nieuwe normaal? Of ontstaat een sterk Europa dat werk maakt van een Europese gezondheidszorg, mobiliteit van werk, sociale zekerheid, financiën en gezondheidszorg? En wat is de rol van cultuurorganisaties en een cultuursector daarin? 

wanneer?

Het lerend netwerk komt vijf keer samen in een digitale meeting:

  • Dinsdag 5 januari, 10u-12u
  • Dinsdag 12 januari, 10u-12u
  • Dinsdag 19 januari, 10u-12u
  • Dinsdag 26 januari, 10u-12u
  • Dinsdag 2 februari, 10u-12u

 

Lees meer over lerende netwerken en schrijf je in op de website van Cultuurloket.