Corona zet verhoudingen op scherp. Dat is in de cultuursector niet anders. cult! (voor)onderzoekt samen met haar netwerk van cultuurhuizen en partners waar de angels zitten. Op donderdag 25 maart trekken we dit debat publiek in een online evenement tijdens forum futuur.

The time is now. Moeten we naar nieuwe verhoudingen in het veld? Wat is er (post-)corona veranderd? Wat betekent dit voor lokale cultuurwerkers?

Hoe krijgen cultuurhuizen daar een plek in? Hoe bewaar je het evenwicht tussen programmatiedruk en lege ruimte voor experiment en innovatie? Hoe balanceer je ruimte voor 'klassiek' aanbod met plaats voor spontane kort-op-de-bal programmatie? Hoe verhouden cultuurhuizen, lokale besturen, kunstenaars, aanbieders, verenigingen, amateurs en professionelen zich tot elkaar in de toekomst? En tot het (mentale) welzijn van de burger?

En wat met communicatie? De manier waarop cultuurhuizen hun rijk en divers aanbod decennialang communiceerden veranderde instant. Met ongeziene snelheid werd er (succesvol) geschakeld naar digitale communicatie met klanten, bezoekers, artiestenbureau's, ... om hen in te lichten over annuleringen, verplaatsingen, terugbetalingen, solidariteitsbijdragen, ... om zo kort op de bal te kunnen spelen. Wordt het na deze crisis terug business as usual of grijpen we dit momentum aan om veranderingen te introduceren?

Veel vragen nog, maar waar liggen de kansen post-corona? Wat willen we vasthouden of nog verder onderzoeken? Wat werkt er al goed en hoe kunnen we dat versterken? 

Het panel van forum futuur maken we in de loop van komende weken en maanden aan jullie bekend. Stay tuned!

Zelf een (open) vraag, een inspirerend beeld of hier een mening over? Laat het ons weten.