publicaties

cultuur21

De Universiteit Antwerpen peilde samen met cult! naar het gebruik, de tevredenheid en de behoeften van de bezoekers van cultuurhuizen tijdens en post-corona. Nieuw bij dit onderzoek is het impactonderzoek bij de cultuurgebruikers. Het rapport met de conclusies werd op 25 november tijdens een studiedag voorgesteld. Bekijk hier het bericht dat ook in de pers verscheen over het rapport.

lees het onderzoek

cultuur 18 - gebruikersonderzoek

De Universiteit Antwerpen peilde samen met VVC in de loop van 2018 naar het gebruik, de tevredenheid en de behoeften van de bezoekers van de cultuur- en gemeenschapscentra. Het rapport met de conclusies werd op 3 december 2018 tijdens een studiedag voorgesteld. Bekijk hier het nieuwsbericht naar aanleiding van de presentatie f bekijkhet volledige Vlaamse rapport via de link hieronder.

bekijk gebruikersonderzoek

blijspel of tragedie?

Blijspel of tragedie? Een toekomst voor de Vlaamse cultuurcentra. Deze visietekst uit 2017 is een initiatief van de cultuursector en is unaniem onderschreven door de raad van bestuur van VVC. Het is een work-in-progress, een eerste aanzet om onze blik op de toekomst verder te verscherpen.

bekijk visienota

rol en positie van cultuurcentra in de centrumsteden

Onderzoeks- en begeleidingstraject in opdracht van LOCUS en VVC uitgevoerd door IDEA Consult (januari - juni 2014)

bekijk onderzoek

over de kracht van cultuur- en gemeenschapscentra

In mei 2013 vierden cc’s en gc’s hun veertigste verjaardag met een feestelijk colloquium. Een mix van jobvreugde, sectortrots en toekomstdromen. Met deze dag gaven VVC en LOCUS het startschot om samen met de cc’s en gc’s en alle partners van de centra nieuwe paden richting toekomst te bewandelen. In oktober 2013  lanceerden VVC en LOCUS de publicatie “Over de kracht van cultuur- en gemeenschapscentra. Gisteren, vandaag en morgen.” 

De publicatie is een bundeling van de mijlpalen van de voorbije 40 jaar, fragmenten uit de vele brieven van opiniemakers, feiten en cijfers van wat cc’s en gc’s vandaag doen en maar liefst 8 artikels met inspirerende verhalen en nog één extra brief: deze van Wouter Hillaert (freelance theatercriticus en coördinator van cultuurtijdschrift rekto:verso) met een ietwat schizofreen advies: “werk minder op maat en werk meer op maat.”

bekijk publicatie

de vele gezichten van gemeenschapscentra

In het najaar van 2009 bezocht het toenmalige LOCUS in totaal 16 gemeenschapscentra. Het begrip 'Gemeenschapscentra’ dateert pas van 2001 toen het woord opgenomen werd in het Decreet Lokaal Cultuurbeleid. LOCUS wou zien hoe men dit op het terrein realiseert en deze informatie teruggeven aan de sector onder de vorm van inspirerende praktijkvoorbeelden. In deze publicatie lees je hoe de werking van een gemeenschapscentrum kan uitgebouwd worden voor meer cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding.

bekijk publicatie

cultuurcentra in een veranderende samenleving

Annick Schramme en Evi Gillard (red.)
LannooCampus, 2007

Traditioneel staan cultuurcentra symbool voor het verbinden van mensen en cultuur in een lokale context. De laatste decennia is de samenleving echter grondig veranderd. Cultuurcentra in een veranderende samenleving brengt een geactualiseerd en inspirerend denkkader over de rol van cultuurcentra in de huidige maatschappij.

Deze publicatie verscheen naar aanleiding van het VVC-colloquium in 2006.
Het boek is nog in beperkte oplage te verkrijgen.

bestel het boek