partners

ACC is de vereniging van de cultuurcentra van de Franse Gemeenschap in België.

ASTRAC is het netwerk van cultuurcentra in Wallonië en Brussel.

BREEDBEELD ondersteunt, informeert, inspireert en verbindt iedereen in Vlaanderen die in zijn vrije tijd met fotografie, film en mediakunst bezig is.

Cultuurconnect gaat voor digitale innovatie in kunst en cultuur.

Cultuurloket biedt zakelijke ondersteuning aan de cultuursector. 

De Federatie betrekt, informeert en vertegenwoordigt het Vlaamse sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten.

Departement Cultuur, Jeugd en Media

ENCC is het European Network of Cultural Centres.

FARO is het Vlaams steunpunt voor Vlaams cultureel erfgoed.

Jazzlab is het professioneel netwerk voor Belgische jazz.

Kunstenpunt is het steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.

Kunstwerkt is er voor iedereen die beeldende kunst maakt.

OKo (Overleg Kunstenorganisaties) is de sectorfederatie voor de professionele kunsten. 

OP/TIL is het steunpunt, netwerk en kenniscentrum voor het bovenlokale en transversale culturele veld.

publiq is specialist in communicatie van het gevarieerde, publieke vrijetijdsaanbod.

Pulse is een netwerk van organisaties en individuen uit de cultuur-, jeugd- en mediasector die experimenteren met duurzame alternatieven voor ons huidige samenlevingsmodel.

Scwitch ondersteunt socioculturele organisaties in hun zakelijk beheer.

Sociare is een socioculturele werkgeversfederatie die tot de paritaire comités 329.01 of 329.03 behoren.

STEPP is het steunpunt voor productionele, ontwerpende en technische krachten van de brede culturele sector.

VI.BE is het aanspreekpunt voor niet-klassieke muziek.

VVBAD is de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie.

VVSG is de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.