© Kattoo Hillewaere - Schouwburg Kortrijk

blijspel of tragedie?

28.09.2017 · #opinie #inspiratie #sector

Blijspel of tragedie? Een toekomst voor de Vlaamse cultuurcentra. Deze tekst is een initiatief van de cultuursector en is unaniem onderschreven door de raad van bestuur van VVC. Het is een work-in-progress, een eerste aanzet om onze blik op de toekomst verder te verscherpen.

De cultuur- en gemeenschapscentra (verder in één adem genoemd: de cultuurcentra) werpen allen samen een blik op de toekomst…

“Eerder dan louter de etalage van (elders geproduceerd) werk, kunnen ze die nieuwe toekomst mee vormgeven, als ‘borrelpotten’ voor de cultuur van de toekomst, als ateliers voor ontwikkeling, creatie en participatie. Individueel én collectief zijn de cultuurcentra nu al volop bezig met het herdenken van hun opdracht, hun structuur, hun infrastructuur en werkprocessen.” (rektoverso)

Proloog: een stand van ‘zaken’

Sinds 2016 worden de subsidies vanuit Vlaanderen voor lokaal cultuurbeleid rechtstreeks doorgestort naar de gemeenten en dit zonder oormerk. Of om het in mensentaal te zeggen: elke gemeente of stad ontvangt voortaan een potje geld uit Vlaanderen waarover ze zelf naar eigen goeddunken kan beschikken, kan beslissen om dit geld wel of niet voor cultuur te gebruiken en hoeveel al dan niet naar welke culturele initiatieven gaat. Dit kadert in het beleid van de Vlaamse overheid naar een grotere autonomie voor de gemeenten.

Daar valt wat voor te zeggen: een lokale overheid weet immers zelf als de beste waar zij en haar bewoners nood aan hebben, toch? Infrastructuur, werkgelegenheid, onderwijs, sociale voorzieningen, of liever tijdelijke uitstraling met een sport- of een citymarketing event? En misschien, in dit rijtje van noodzaken, de meest innerlijke en onduidbare maar daarom niet minder onbeduidende post, met name cultuur. 

Meer lezen?

Klik hier voor de pdf met de integrale tekst

 

Schrijf je in voor de cult!-nieuwsbrief!

Ongeveer wekelijks versturen we onze cult!-nieuwsbrief vol informatie, aankondigingen, workshops, opleidingen en inspirerende praktijken.

nieuwsbrief