Met het Bovenlokale Cultuurdecreet wil Vlaanderen cultuur over de grenzen van gemeenten, sectoren en disciplines heen stimuleren. Ook via projectsubsidies. Wat betekent dit voor jouw culturele praktijk of project? Krijg een antwoord in dit webinar.

wat?

Lien Verwaeren, consulent bij OP/TIL geeft jou:

  • de basisinfo over de subsidielijn bovenlokale cultuurprojecten;
  • een heldere uitleg over het begrippenkader en de criteria voor je dossier;

Tijdens de sessie beantwoorden de consulenten van OP/TIL jouw vragen via de chat. 

extra: verdiepende zakelijke info

De financiële begroting is een belangrijk onderdeel van je projectdossier. Je maakt daarmee een realistische en cijfermatige inschatting van je project. Er is dus een duidelijke en niet onbelangrijke link met je inhoudelijk dossier. 

Je krijgt een aantal tips en tricks voor een realistische begroting en houden daarbij het vooropgestelde invuldocument bij de hand, zo dat je dit makkelijk kan vertalen voor indiening. De consulenten van Cultuurloket beantwoorden live je vragen via de chat.

het Bovenlokaal Cultuurdecreet

In 2019 ging het nieuwe Bovenlokaal Cultuurdecreet van start. De Vlaamse overheid reikt twee keer per jaar subsidies aan voor jouw unieke en grensverleggende cultuurproject.

15 november 2021 is de volgende deadline voor een subsidie-aanvraag.

voor wie?

Voor wie basisinformatie wil over bovenlokale projectsubsidies, of een vaag of uitgewerkt idee heeft voor een grensverleggend cultuurproject.

De projectoproep richt zich tot culturele- en jeugdactoren, openbare besturen en niet-commerciële verenigingen, verbonden aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk.

Nu al nieuwsgierig? Bekijk het stappenplan van OP/TIL.

waar?

Online. // De dag voor de sessie krijg je per mail een link naar het webinar.