projectleider Nederlandse cultuur bij Gemeentebestuur Schaarbeek

reageer tot en met

Het Gemeentebestuur van Schaarbeek werft aan:
Projectleider Nederlandse Cultuur
Dienst Nederlandstalige Cultuur
Directie Burgerleven

Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners, staat voor vele stads- en tijdsgebonden uitdagingen. Die uitdagingen zijn tegelijk drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag. En dat op alle vlakken: dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes, sport, openbare wegen, openbare verlichting. Om die projecten in goede banen te leiden, zijn we geregeld op zoek naar competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. U wilt zich ook inzetten voor het openbare belang? Kom dan bij ons werken!

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

algemene missie

De Dienst Nederlandse Cultuur Schaarbeek is een referentie en bondgenoot voor cultuur in een superdiverse Brusselse context. We bewegen ons op het raakvlak tussen kunst en maatschappij. We geven de Schaarbekenaar toegang tot een kwalitatief, innovatief en inspirerend aanbod waarbij ontmoeting en verbinding centraal staan.

We zijn expert in het onzichtbare zichtbaar maken. We zetten in op Brussels artistiek talent en ontsluiten verborgen en verrassende plekken.

Ons publiek en ons aanbod weerspiegelt de diversiteit van de gemeente. Iedereen voelt zich welkom en aangesproken in zijn eigenheid. De Schaarbekenaar heeft zin om deel te nemen, als toeschouwer, partner of initiatiefnemer.

Heel Schaarbeek is ons speelveld, wat ons uniek maakt binnen het sterk merk 1030Cultuur. Naast onze eigen projecten, faciliteren we initiatieven van onderuit en exploreren we nieuwe mogelijkheden. Over de taalgrenzen heen gaan we actief op zoek naar partnerschappen binnen de gemeente, op wijkniveau en bovenlokaal. Door samen cultuur te beleven en creëren, verbinden we mensen met elkaar en hun omgeving, en hebben we een positieve impact op de leefwereld van de Schaarbekenaar.

Als projectleider werk je samen met de rest van het team socioculturele projecten en evenementen mee uit van a tot z. Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor jouw projecten en neemt een actieve rol op in die van de andere collega’s. Je rapporteert aan de senior projectleider en aan het diensthoofd cultuur.

aanbod

Halftijds contract van onbepaalde duur, volgens het barema B – administratief secretaris

plaats van tewerkstelling

Vifquinstraat 2 – 1030 Schaarbeek

 

Voor meer info over het gezochte profiel en de selectieprocedure: lees de functiebeschrijving.