projectcoördinator lokaal talent CC Brugge

reageer tot en met

Cultuurcentrum Brugge zoekt een projectcoördinator voor één van de belangrijkste onderdelen van haar werking: het stimuleren en presenteren van lokaal talent. Dit gaat zowel over projecten met muziek, podiumkunsten als beeldende kunsten. Het bevorderen van de artistieke expressie, de participatie en de gemeenschapsvorming is hierbij de ambitie. Verschillende van deze projecten zijn gekend onder het label Brugotta maar de werking rond lokaal talent is ook verweven met andere onderdelen van het programma van het cultuurcentrum.

doel van de functie

Het cultuurcentrum speelt een actieve rol in het ondersteunen en presenteren van lokaal talent uit Brugge en de Brugse regio. De  projectcoördinator lokaal talent geeft dit onderdeel van de werking vorm. Hij of zij organiseert, coördineert en volgt de programmaonderdelen van het cultuurcentrum op die het lokaal talent stimuleren en presenteren. Dit gaat zowel over projecten met muziek, podiumkunsten als beeldende kunsten. Artistieke ambities, participatie en gemeenschapsvorming staan centraal. Verschillende van deze projecten zijn gekend onder het label Brugotta maar deze werking rond lokaal talent is ook verweven met andere onderdelen van de werking van het cultuurcentrum. Je geeft leiding aan een enkele medewerkers en werkt samen met de diverse diensten van het cultuurcentrum ( communicatie, productie, administratie, techniek). 

graad/niveau/weddenschaal

Graad: projectcoördinator

Niveau: B

Weddenschaal: B1a – B2a

Periode: van 1 september 2024 tot 31 augustus 2025 met de mogelijkheid tot verlenging. 

plaats in de organisatie

Dienst: cultuurcentrum

Rapporteert hiërarchisch en functioneel aan: cultuurfunctionaris - directeur

Evaluatoren: cultuurfunctionaris – directeur 

resultaatgebieden

Resultaatgebied 1: beleidsondersteuning

Doel: samen met de directie en andere stafleden de koers van het cultuurcentrum bepalen op inhoudelijk en beleidsmatig niveau.

Deelactiviteiten: 

 • Plant, organiseert en coördineert de dagdagelijkse werking en activiteiten van de werking rond lokaal talent;
 • meedenken over het algemeen beleid van het cultuurcentrum en in het bijzonder over de programmatorische en artistieke aspecten;
 • bewaken van de diverse doelstellingen van het cultuurcentrum vooral inzake de inhoudelijke werking en er zorg voor dragen dat de diverse genres, disciplines, gebruikers en doelgroepen evenredig aan bod komen in het programmatieaanbod;
 • rapporteren van de stand van zaken en de hangende problemen aangaande de programmatie van het cultuurcentrum (inhoudelijk, organisatorisch en technisch);
 • uitvoeren van beslissingen en de uitgestippelde koers van de staf en daaromtrent de nodige duiding geven aan het bevoegd uitvoerend personeel;
 • meewerken bij de opmaak van jaarverslagen, actieplannen, werkingsplannen en beleidsplannen.

Resultaatgebied 2: programmatie en projectwerking

Doel: via de opmaak van de programmatie en projectwerking instaan voor een kwaliteitsvol kunstenaanbod van het cultuurcentrum.

Deelactiviteiten:

 • zich informeren over het lokale kunstenlandschap;
 • bijwonen van nieuwe culturele initiatieven en producties ;
 • onderhouden en leggen van duurzame contacten met lokaal talent, subsidiënten, collega’s en andere culturele instellingen;
 • het samenstellen van een of meerdere onderdelen van de programmatie of van de projecten, in samenwerking met collega’s en externe partners van het cultuurcentrum;
 • verantwoordelijk voor de projecten (dwz volledige behandeling en afhandeling van elk dossier zowel administratief, financieel als praktisch);
 • onderhandelen over de inhoud, kostprijs en bijzondere voorwaarden van een voorstelling;
 • voorbereiden en opvolgen van contracten en overeenkomsten tussen het cultuurcentrum en de artiesten / gezelschappen;
 • meehelpen bij de communicatie door onder meer het schrijven van teksten en leveren van duiding aan collega’s;
 • instaan voor de opmaak van alle uitgaven en schatting van de inkomsten van de programmatie en projecten;
 • instaan voor onthaal van artiesten en publiek bij voorstellingen en voor het goede verloop van de voorstellingen op diverse locaties.

Resultaatgebied 3: administratie

Doel: via het verzorgen van de administratie instaan voor een vlot verloop van de programmatie en de projecten

Deelactiviteiten:

 • opstellen van diverse administratieve nota’s, collegenota’s… met betrekking tot de werking van het cultuurcentrum en meer bepaald onderdelen van de programmatie en projectwerking;
 • verrichten van algemeen administratief werk, eigen aan de dienst;
 • opvolgen en administratief afhandelen van contracten;
 • controle op de administratieve afhandeling van facturen met betrekking tot de eigen programmering;
 • controle op de nazorg van de eigen activiteiten;

Resultaatgebied 4: taken eigen aan de functie

Doel: via expertise en een  teamgerichte ingesteldheid bijdragen tot een vlotte werking van het cultuurcentrum.

Deelactiviteiten:

 • artiesten opvangen, begeleiden bij aankomst of op dag van de voorstelling en permanentie;
 • opvolgen en verspreiden van praktische afspraken met betrokken medewerkers oa. toneelmeester, zaalverantwoordelijke… voor een goed verloop van de geplande activiteiten;
 • praktisch voorbereiden en opvolgen van catering;
 • controleren van alle aspecten van onthaal en publiek;
 • aanspreekpunt bij klachten van publiek en artiesten;
 • bemiddelen bij conflicten, zowel intern tussen personeelsleden als extern met bezoekers of artiesten:
 • meewerken aan inhoudelijke, programmatorische en praktische uitwerking van de overkoepelende projecten die georganiseerd worden binnen het cultuurcentrum;
 • inspringen bij afwezigheid van collega’s;
 • organiseren en coördineren van periodiek werkoverleg;
 • leiding geven aan medewerkers;
 • voeren van waarderingsgesprekken;
 • vertegenwoordiging in diverse werkgroepen;
 • actief deelnemen aan werkoverleg en vormingsmomenten.

functioneringscriteria

Kennis:

 • een gedegen kennis over en affiniteit met de hedendaagse cultuur in het algemeen;
 • een relevante kennis van de doelgroep en het lokale culturele veld; 
 • relevante en nuttige kennis van informaticatoepassingen;
 • noties van Engels en Frans;

Vaardigheden en attitudes:

 • leidinggevende vaardigheden;
 • sociale vaardigheden;
 • communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als verbaal);
 • heeft zin voor initiatief;
 • dynamisch en staat open voor vernieuwende initiatieven;
 • respect voor de ambtelijke ethiek en deontologie;
 • brede culturele interesse;
 • interesse voor alle aspecten van de werking van het cultuurcentrum;
 • zin voor verantwoordelijkheid;
 • administratief en financieel inzicht hebben en budgetten kunnen beheren;
 • orde, stiptheid en nauwgezetheid;
 • klantgerichtheid;
 • zowel zelfstandig als in team kunnen werken;
 • kunnen omgaan met stress en onder tijdsdruk kunnen werken;
 • flexibele ingesteldheid wat betreft omgang met derden als wat betreft werktijden, bereid zijn avond- en / of weekendwerk te doen;
 • bereid tot volgen van vorming en bijscholing;
 • creatief zijn en probleemoplossend kunnen denken en handelen.