CC De Grote Post Oostende
© CC De Grote Post Oostende - in kader van de actie #ditisonspubliek

we’re all in this together.

13.11.2019 · #opinie #sector #beleid

De nieuwe Vlaamse regering wil vanaf 2020 zwaar besparen op kunst en cultuur. De cijfers ken je intussen, maar om ze zeker niet te vergeten knallen we ze nog één keer op je scherm. Er wordt met 6% geknipt in de Vlaamse werkingssubsidies, met 3% in de subsidies voor de kunstinstellingen en maar liefst 60% wordt er bespaard op de projectsubsidies.

We're all in this together. Dit was de slagzin van de Actie vergadering Kunsten in de Beursschouwburg gisterenavond. VVC deelt de bezorgdheid over een nakende kaalslag en roept op tot meer samenwerking over sectoren heen. We vragen Vlaamse maar vooral ook lokale beleidsmakers met een hart voor cultuur om een duidelijk signaal te geven.

De impact van deze besparingsmaatregel zal immers (on)rechtstreeks de sector van cultuur- en gemeenschapscentra treffen en zo ook lokale overheden. Wanneer er door de knip in de projectmiddelen niet meer geïnvesteerd wordt in experiment en nieuw talent, brengt dat in eerste instantie de permanente doorstroom van kwalitatieve content in gevaar. Dat zal zich ongetwijfeld vertalen in een sneeuwbaleffect voor de huizen die hen steunen. Zullen lokale overheden daarnaast nog meer bevraagd worden door organisaties die getroffen zijn door de verminderde investeringen door Vlaanderen? Komt er extra druk op uitkoopsommen? We willen waarschuwen om dit al fragiel, gelaagd ecosysteem niet verder in gevaar te brengen.

Bovendien is de situatie waarin deze huizen zich bevinden nu al precair. Ze moeten immers serieus inleveren door het wegvallen van de provinciemiddelen en het niet-indexeren van de ingekantelde middelen in het gemeentefonds.

Blutsen in het ecosysteem

De ondersteuning en het dak dat cc’s en gc’s vandaag bieden aan makers is even divers en hybride als de content die ze presenteren. Of die steun zich nu manifesteert in de vorm van een podium, professioneel advies of een werkplaats: we zien de druk op mensen en middelen enkel verhogen. Hoe lang de beperkte lokale budgetten dit zullen kunnen dragen is niet te voorspellen.

Uiteindelijk vrezen we dat de laatste rekening zal gepresenteerd worden aan de gebruikers, de publieken. Nochtans nemen cultuurhuizen al jarenlang de verantwoordelijkheid om in het lokale weefsel drempels weg te nemen. Dit doen ze dagelijks met hart en ziel voor elke (on)regelmatige bezoeker, iedere nog te ontdekken liefhebber of enthousiaste participant. Om deze zichtbare en onzichtbare drempels weg te nemen zijn deze investeringen in verbinding en gemeenschapsvorming nodig.

Want cultuurinvesteringen zijn finaal investeringen in de volledige (inclusieve) samenleving.

Op donderdag 14 november 2019 wordt de beleidsnota voor het eerst toegelicht in het Vlaams Parlement. Uiteraard volgen we met VVC dit op de voet op en blijven we jullie informeren over onze acties.

 

Schrijf je in voor de cult!-nieuwsbrief!

Ongeveer wekelijks versturen we onze cult!-nieuwsbrief vol informatie, aankondigingen, workshops, opleidingen en inspirerende praktijken.

nieuwsbrief