© Sonja Bruggeman - The Pink Floyd Sound 2017 - CC Leopoldsburg

sectorgids cultuur online

28.05.2020 · #sector #corona

De website voor de sectorgids cultuur is live! De informatie op de website kan je gebruiken om risicoanalyses en draaiboeken op te stellen die nodig zijn voor een veilige heropstart.

De sectorgids professionele kunsten is een preventiegids waarop alle afgetoetste en bevestigde maatregelen en adviezen te vinden zijn. Aangezien de Nationale Veiligheidsraad tot op heden weinig specifieke maatregelen uitschreef voor cultuur, is de informatie momenteel nog beperkt. Uiteraard is dit slechts een voorbereiding op wat komt.

Antwoorden op algemenere vragen vanuit de sector zijn te vinden in de FAQ. Informatie die zich meer richt tot de preventieadviseurs - of de persoon belast met de taak van het schrijven van een draaiboek voor de heropening - is dan weer onderverdeeld in de drie grote groepen mensen waar we in onze sector mee werken: 'omkadering', 'artiesten' en 'publiek'.

Ten slotte nog een belangrijke opmerking: de sectorgids is opgesteld in het kader van arbeidspreventie. Dat wil zeggen dat deze maatregelen enkel gelden voor de professionele sector. Amateurkunstenaars vallen onder vrijetijdsbesteding waardoor sommige zaken die beschreven zijn voor hen niet op gaan.

naar de sectorgids

 

Schrijf je in voor de cult!-nieuwsbrief!

Ongeveer wekelijks versturen we onze cult!-nieuwsbrief vol informatie, aankondigingen, workshops, opleidingen en inspirerende praktijken.

nieuwsbrief