© Stad Genk - C-mine

reactie op lokale investeringen cultuur

24.01.2020 · #opinie #sector #beleid

Minister van Samenleven en Binnenlands bestuur Bart Somers kondigde gisteren in Cinema Plaza te Duffel aan dat lokale besturen 900 miljoen meer zullen investeren in cultuur. Dit werd afgeleid uit de nieuwe meerjarenplannen.

VVC is verheugd te horen dat er plannen zijn om meer te investeren in cultuur. Door te investeren in cultuur creëren lokale overheden kansen die finaal investeringen zijn in de volledige samenleving. Het publiek kwam de afgelopen maanden massaal op de planken om dat te benadrukken. Deze spontane actie ontstond in de cultuur- en gemeenschapscentra in solidariteit met de kunsten.

Onze sector heeft evenwel nood aan duiding en dialoog rond deze vaststelling. De cultuursector kampt immers al jarenlang met een gebrek aan cijfers. Sinds de inkanteling van de - niet-geïndexeerde, niet-geoormerkte - Vlaamse middelen in het gemeentefonds, is er geen globale en kwalitatieve monitoring meer. De Vlaamse Overheid verliest zicht op dit hechte en uitgebreide netwerk van cultuur- en gemeenschapscentra, het grootste podium van Vlaanderen.

Contextualiseren is van groot belang. Cultuurhuizen kampen nu al met enorme druk op mensen en middelen. Door de Vlaamse besparingen op cultuur zullen de verwachtingen stijgen. Hoe meten we of dit opgevangen wordt? Zullen er nog steeds voldoende speelkansen zijn voor gezelschappen, voor kunstenaars, voor experiment en lokaal talent?

Hoeveel meer is meer? VVSG stelt vast dat het aandeel van cultuur in het algehele lokale budget eigenlijk stabiel blijft: de voorbije legislatuur ging er 4,7% van het budget naar investeringen in cultuurinfrastructuur, nu is dat 5,2%. Het aandeel exploitatiebudget cultuur verschuift van 5% naar 5,2%.

De sector en de lokale besturen zijn gebaat bij een breder perspectief. Meer nog dan het capteren van een momentum onderschrijven we het belang van het onderzoeken van de evoluties binnen het cultuurbeleid. Welke effecten zijn lokaal echt voel- en meetbaar? Hoe verhouden deze evoluties zich tot het volledige, gelaagde cultuurlandschap? Dat wil iedereen uit de sector graag in kaart gebracht zien.

De cultuurhuizen nodigen minister Bart Somers en minister-president en minister van cultuur Jan Jambon dan ook uit om in dialoog te gaan over de onmisbare band tussen Vlaanderen en het lokaal cultuurbeleid.

Schrijf je in voor de cult!-nieuwsbrief!

Ongeveer wekelijks versturen we onze cult!-nieuwsbrief vol informatie, aankondigingen, workshops, opleidingen en inspirerende praktijken.

nieuwsbrief