© CC De Woeker, Oudenaarde

programmatiepraktijk in Nederland

16.11.2020 · #inspiratie #sector

Het Nederlandse Fonds Podiumkunsten heeft onderzoek gedaan naar de programmeringspraktijk van Nederlandse podia. De bevindingen zijn zeer herkenbaar voor de Vlaamse en Brusselse context. Laat je inspireren.

Het onderzoek behandelt vier thema’s: aanbod, financiering, publiek en samenwerking. Hoe typeren podia hun aanbod in termen van kwaliteit, diversiteit en vernieuwing en hoe maken zij programmeringskeuzes? Wat geven podia uit aan hun programmering en hoe bekostigen zij dit? Welke visie hebben podia met betrekking tot (landelijk) gesubsidieerd aanbod? Welk publiek willen podia bereiken en hoe beïnvloedt dit hun programmering? Werken podia voor hun programmering samen met producenten (gezelschappen, orkesten, ensembles, makers) en/of met andere podia?

Voor het onderzoek werkte men met diepgaande interviews en een vragenlijst. Podia van verschillende grootte en programmering (veel of weinig gesubsidieerd) werden ondervraagd.

In de samenvatting (p. 2-4) kan je al de belangrijkste conclusies van het onderzoek lezen. Verder in het document wordt daar dieper op in gegaan. 

naar het onderzoek