op zoek naar Geluksbrengers

07.09.2020 · #inspiratie #sector

Cultuur biedt op allerlei manieren een meerwaarde aan de samenleving: het ontspant, inspireert, kaart belangrijke thema's aan en brengt mensen samen. Ook voor mensen op de vlucht is cultuur belangrijk: het helpt hen een netwerk opbouwen, even ontsnappen aan de dagelijkse zorgen, hun talenten ontplooien en zorgt voor een extra dosis Nederlands.

Door het thema op te nemen in de programmatie wordt het brede publiek zich bewust van de situatie van vluchtelingen. Met de campagne DeGeluksbrengers wil Vluchtelingenwerk Vlaanderen de situatie van jonge vluchtelingen onder de aandacht brengen én burgers en organisaties inspireren om hen een warme start te geven. 

Via good practices en tips en tricks geeft de campagne handvaten om rond jonge vluchtelingen te werken, zowel inhoudelijk als qua publieksbereik. In een latere fase krijgen cultuurhuizen en kunstenorganisaties de kans om concrete dromen van jonge vluchtelingen mee in te vullen en zo ook hun werking in de verf te zetten.

cult! werkt graag mee aan de campagne, en doet hierbij meteen een eerste oproep om zicht te krijgen op de huidige situatie in het cultuurlandschap. Vul jij even het formulier onder het filmpje in? De resultaten delen we met Vluchtelingenwerk Vlaanderen, zodat zij ons later met raad en daad kunnen verder helpen.

Dit formulier is gesloten.