Michel De Pourcq (Cultuurcentrum Brugge - Jamaican Jazz Orchestra)

het cultuurhuis in de toekomst #2: de economie

30.08.2021 · #inspiratie #cult!

Met studio futuur brachten we een diverse groep cultuurprofessionals samen om zich te buigen over de toekomst van cultuurhuizen en zo mogelijke toekomstscenario’s uit te tekenen. Uit dat traject kwamen vier toekomstmodellen. Een interessante denkoefening die misschien aanzet tot boeiend discussiemateriaal aan de tekentafel van jouw toekomstig huis. Deze week: het cultuurhuis in de toekomst #2 - de economie.

Die toekomstbeelden zijn losjes gebaseerd op de realiteit zoals die zich vandaag in (sommige) cultuurhuizen voordoet, maar dan uitvergroot en ook wel wat overdreven. Op die manier kan je je eigen cultuurhuis kritisch in vraag stellen en kan het zwart-witte beeld uitnodigen om te reageren. Wat je hieronder leest, is het werk van een uitgebreid traject met dank aan de deelnemers van studio futuur.

Deze week: het cultuurhuis en de economie. Herken jij jouw huis in de volgende 'extreme' scenario's? De twee drijvende krachten die hier tegenover elkaar worden gezet zijn nuttige/noodzakelijke cultuur en de besparing/investering in cultuur. Wanneer je die twee elementen tegenover elkaar zet, krijg je de volgende vier scenario’s.

© uitwerking model uit studio futuur

cultuur is nodig en heeft zijn prijs om een divers aanbod te realiseren

Cultuur is heel belangrijk in ons ‘menszijn’ en dus zien we het als iets normaal om hier als samenleving veel aandacht aan te besteden. En aangezien koken geld kost, moeten daar ook de noodzakelijke budgetten tegenover staan. Er wordt geïnvesteerd in cultuur met ‘do it yourself’: minder uitbesteden en meer lange termijninvestering in mensen en middelen voor het ontwikkelen van knowhow, uitrusten/updaten infrastructuur. Beleidsmakers en cultuurwerkers zorgen er samen voor dat zoveel mogelijk mensen aan cultuur kunnen participeren. Er is in elk cultuurhuis zowel aandacht voor populaire cultuur als voor meer niche-cultuur. Er is een apart budget om experiment, nieuwe vormen en niche aan te bieden.

alle artiesten en makers zijn subsidieslurpers

Cultuur is nutteloos en alle artiesten en makers zijn subsidieslurpers. Veel te lang zijn er nodeloos veel te grote budgetten naar kunst en cultuur gegaan. Nochtans bleek uit onderzoek telkens dat slechts een klein percentage van de bevolking hierin interesse had. Overgesubsidieerde dansvoorstellingen met 20 toeschouwers in de zaal kunnen we echt niet meer verantwoorden aan onze bevolking. Deze verspilling moet stoppen, aangezien er heel veel andere uitdagingen op ons wachten. Wereldvrede, klimaatverandering, armoede en die losliggende stoeptegels in de straat, daar moet dringend iets aan gedaan worden. En voetbal en eetcultuur is toch ook cultuur? Dat zien de mensen tenminste graag.

cultuur is belangrijk, zolang het geen geld kost

Cultuur is belangrijk maar niet levensnoodzakelijk. Als we prioriteiten moeten stellen in economisch moeilijke tijden zijn er andere meer belangrijke beleidsdomeinen waar geld naar toe moet. Cultuursubsidies worden dan ook afgeschaft. Een goed cultuurbeleid streeft er immers naar dat cultuur een economische bedrijvigheid wordt zoals elke andere sector. We zijn ervan overtuigd dat een goed product altijd wel een afzetmarkt vindt. Vanuit een marktgedreven visie werken artiesten en cultuurmakers daarom enkel nog culturele producten uit die winstgevend zijn. Wat goed draait, vermarkten we. Met de rest stoppen we.

enkel wat populair is moet ondersteund worden

Cultuur is niet belangrijk, maar wel leuk als tijdverdrijf voor het volk. De cultuuruitingen die populair zijn verdienen de nodige ondersteuning zodat grote groepen van de bevolking er samen aan deel kunnen nemen. Dat kan best gebeuren door organisaties en bedrijven die al bewezen hebben dat ze grootschalige producties en projecten op een efficiënte manier op kunnen zetten. Op die manier kan cultuur volksverheffend werken. Die vormen van cultuur vanuit de overheid ondersteunen is dan ook een vorm van goed bestuur. Cultuur voor een kleine groep daarentegen heeft geen enkel nut en moet dan ook ontraden of zelfs verboden worden.

Welke richting gaat jouw cultuurhuis uit? Waar bevinden jullie zich nu? Wat is er nodig om je te beschermen tegen een negatief toekomstbeeld? Waar zie jij kansen?

Heb jij interessante inzichten over deze scenario’s? Laat het ons weten via info@cult.be