© GC De Maalbeek, Etterbeek - Moederdagbal senioren, 19 mei 2019

corona-ouderencharter

23.06.2020 · #sector #beleid #corona

Het Agentschap Zorg & Gezondheid publiceerde op 22 juni het corona-ouderencharter: "Hoe veilig de draad weer opnemen als oudere in onze samenleving". In het charter wordt rekening gehouden met de eigen persoonlijke gezondheid en situatie, meer dan met leeftijd. Het charter is voornamelijk gericht naar ouderen zelf, maar zeker ook interessant als organisator van activiteiten voor deze doelgroep. Je vindt er algemene richtlijnen, een tabel waarmee ouderen gemakkelijk kunnen inschatten hoe risicovol een activiteit is en aanbevelingen voor organisaties en verenigingen. Zodat ook 65-plussers veilig terug aan cultuur kunnen doen.

Dit charter kwam tot stand in overleg met de Vlaamse Ouderraad, OKRA vzw, het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, het Vlaams Mantelzorgplatform, het Vlaams Patiëntenplatform, Domus Medica, de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie en Prof. Erika Vlieghe.

corona-ouderencharter