© CC De Plomblom - Ninove

CERM online & updates sectorgids

02.07.2020 · #sector #beleid #corona

In dit artikel: het COVID Event Risk Model en updates over de Sectorgids Professionele Kunsten. cult! zat gisteren mee in het overleg met het kabinet en de GEES en daar kwamen een aantal bruikbare dingen uit voort voor de heropstart.

CERM en de relatie tot de Sectorgids 

Vanaf 1 juli staat het COVID Event Risk Model online. Aan de hand van kleurencodes kan je hiermee checken of je evenement COVID-veilig is. Voor evenementen met meer dan 200 personen of evenementen in de openbare ruimte is het verplicht de evenementenmatrix in te vullen en voor te leggen aan de bevoegde overheidsinstantie, voor je toestemming kan krijgen het te organiseren.

Belangrijke opmerking: de CERM tool geeft in bepaalde gevallen groen licht voor onjuiste seating. Dit klopt uiteraard niet volgens het afgetoetst kader, noch binnen het advies van de GEES of de Veiligheidsraad. Dat leidde tot heel wat verwarring en onduidelijkheid rond de verhouding tussen het protocol en het CERM. cult! heeft dit meteen gesignaleerd en zocht het uit.

We stellen vast dat er een wijziging is in de benadering van de CERM. Hoewel het eerst leek dat dit door iedereen gebruikt zou moeten worden, legt het Ministerieel Besluit van 30 juni met inwerkingtreding op 1 juli vast dat dit enkel moet voor evenementen die de capaciteit van 200 toeschouwers overstijgen. Dat houdt in dat er geen CERMs opgesteld moeten worden voor alle binnenactiviteiten in juli. Het draaiboek blijft natuurlijk onontbeerlijk voor deze evenementen. Dat kan volledig worden opgesteld op basis van de Sectorgids Professionele Kunsten. 

Wanneer je evenementen organiseert voor meer dan 200 personen, of buitenactiviteiten in de openbare ruimte, gebruik dan deze volgorde van werken:

 1. Stel je draaiboek op op basis van de Sectorgids Professionele Kunsten (eventueel in combinatie met andere protocollen, afhankelijk van de aard van de activiteit)
 2. Toets dit af met de CERM: groen licht is goed, bij oranje moet je een aantal aanpassingen doen, als je rood krijgt kan het evenement in deze vorm niet doorgaan.

De GEES gaf mee dat de Sectorgids Professionele Kunsten altijd de te volgen gids is wanneer er op een evenement iets op een podium doorgaat. Het maakt niet uit of dat professioneel, amateur, openbaar, privé of binnen het kader van een evenement van een andere sector is.

 

hoe zit het met de verschillen tussen de Vlaamse en de Waalse protocollen?

In de protocollen aan Franstalige zijde staat dat een zaal volledig gevuld kan worden met mondmaskers. Dit in tegenstelling tot de Vlaamse protocollen, waar dit niet toegelaten is. Dit is aangekaart bij de GEES en wordt besproken in de Interministeriële Conferentie op 14 juli. Erika Vlieghe zei hierop dat de situatie het momenteel niet toelaat om een zaal op een andere manier te vullen dan met respect voor de social distancing. 

 

heropstart: dit is nieuw

 • Voor het verzamelen van contactgegevens is het niet langer nodig elke unieke bezoeker te verzamelen. Eén contactpersoon per bubbel volstaat.
 • Evenementen kunnen ook doorgaan voor een staand publiek. Zij moeten wel altijd verzameld zijn rond een statafel en de social distancing tussen bubbels moet altijd gerespecteerd worden.
 • Wanneer blazers op twee meter van andere muzikanten opgesteld worden, hoeven plexiglas schermen niet meer. Is de afstand beperkt tot anderhalve meter, moet dit wel nog. 
 • De regel van maximaal 50 mensen op een podium, is enkel van toepassing voor amateurkunstenaars. Professionelen mogen - als de locatie dat toelaat - met meer op een podium staan.
 • Bij kinderkoren moeten leden jonger dan 12 jaar geen mondmasker dragen (wél als het een gemixte groep - -12 en +12 - betreft). 
 • Schoolvoorstellingen:
  • Groepen van -12 kunnen zonder social distancing geplaatst worden.
  • Bij groepen van +12 blijft social distancing gelden (men spreekt van 'klasbubbels' in functie van contact tracing, maar ook in de klas wordt social distancing gehanteerd). 

 

Sectorgids Professionele Kunsten