© Sonja Bruggeman - CC Leopoldsburg

basisprotocol cultuur goedgekeurd

11.06.2020 · #sector #beleid #corona

In de Nationale Veiligheidsraad werd bepaald dat er protocollen moeten worden opgemaakt om de verschillende sectoren te helpen om veilig op te starten. Het basisprotocol voor de volledige sector cultuur is klaar en werd goedgekeurd door de GEES en minister-president Jambon.

Let op: deze versie is opgesteld voor de nationale fase 3, die in principe loopt van 8 juni tot en met 30 juni 2020 en geeft nog geen verder perspectief. Er is te lezen: 'net zoals de coronacrisis en de aanpak ervan, zal ook dit basisprotocol regelmatig wijzigen.'

Dit protocol is een eerste stap en een vertrekpunt. Wijzigingen zullen volgen. Lees het grondig door. Hieronder beperken we ons tot een aantal aandachtspunten die voor cultuurhuizen extra belangrijk zijn. 

Aandachtspunten

  • In het protocol staat de rol van de lokale besturen wat betreft de toestemming voor het organiseren van activiteiten en het opleggen van bepaalde voorwaarden benadrukt. We raden jullie dan ook aan om de gemeentelijke preventiedienst of preventieadviseur aan te spreken en hun advies inzake risicoanalyse en plan van aanpak te volgen.
  • Hou rekening met de risicogroepen en de risicoactiviteiten die duidelijk gedefinieerd worden in het protocol (puntje 3 en puntje 4).
  • Hoewel dit een duidelijke vraag was van de sector, wordt in het protocol nog niet verder ingegaan op het toelaten en de grootte van bubbels voor personen ouder dan 12 jaar. Voor kinderen jonger dan 12 wordt het principe van social distancing wel losgelaten.
  • Je moet een risicoanalyse maken als je een activiteit organiseert. In het protocol wordt verwezen naar een online tool (ERM) die vanaf juli beschikbaar zal zijn. Die zal toelaten om voor activiteiten met publiek aan risico-inschatting te doen.
  • Je moet een draaiboek voorzien voor elke soort activiteit, een corona-aanspreekpunt instellen en deelnemers vooraf laten inschrijven.

naar het basisprotocol

Hoe kan je nu verder aan de slag?

Voor je risicoanalyses, draaiboeken en communicatie kan je putten uit sectorgidsen en protocollen van andere (culturele en niet-culturele) sectoren. We lijsten hier de belangrijkste op.

Vond je niet wat je zocht? Deel je vragen dan zeker met ons. Intussen blijven we vanuit cult! aandringen op concreet perspectief voor onder meer zaalorganisatie & bubbels, klas- en schooluitstappen en andere prangende kwesties.

 

Schrijf je in voor de cult!-nieuwsbrief!

Ongeveer wekelijks versturen we onze cult!-nieuwsbrief vol informatie, aankondigingen, workshops, opleidingen en inspirerende praktijken.

nieuwsbrief