verantwoordelijke schoolpodium N22 (Brussel)

reageer tot en met

de job in het kort

wat doe je?

De 22 gemeenschapscentra die samen N22 vormen, brengen Brusselaars dichter bij elkaar via een uitgebreid artistiek, sociaal, cultureel en educatief aanbod. Van lokale activiteiten tot projecten en samenwerkingen met een regionale impact en uitstraling.

Met de scholenwerking bereiken de gemeenschapscentra jaarlijks 55.000 leerlingen met een cultureel en kunsteducatief programma tijdens de schooluren. Door middel van theater, film, muziek en beeldende kunsten wordt de verbeelding van de kinderen geprikkeld en ontwikkelen ze vaardigheden waarbij hun waarneming en expressie worden gestimuleerd.

De ambitie is om met de scholenwerking elke leerling in deze scholen minstens één maal per schooljaar toe te leiden naar een kwaliteitsvolle culturele activiteit. Hierbij komen ze in contact met nieuwe perspectieven, maar kunnen ze ook zichzelf herkennen.

Om dit doel te bereiken, wordt de scholenwerking van N22 hervormd: vanaf 2025 zullen de gemeenschapscentra de krachten bundelen onder de vorm van vier regio’s (Schoolpodium Noord, Oost, Zuid en West) met elk een verantwoordelijke die programmeert en coördineert. Zij zullen samen een aanbod ontwikkelen voor het Brusselse Nederlandstalige kleuter- en lager onderwijs.

Deze vacature betreft de aanstelling van de tweede van de vier verantwoordelijken: verantwoordelijke schoolpodium West. De verantwoordelijken voor schoolpodium Oost en schoolpodium Zuid worden in de loop van 2024 aangesteld. We doen hiervoor beroep op de wervingsreserve die via deze selectieprocedure wordt aangelegd.

opdrachten

 • Je stelt samen met de 3 andere verantwoordelijken het cultureel en kunsteducatief programma op voor alle Nederlandstalige kleuter- en lagere scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Samen met hen sta je in voor de volgende taken:
  • Je werkt een audiovisueel, muzikaal, beeldende en podiumkunstenprogramma uit, met aandacht voor de Brusselse context.
  • Je staat in voor een overkoepelende zakelijke organisatie.
  • Je werkt een interne en externe communicatiestrategie uit.
  • Je werkt een inschrijvings- en prijzenbeleid uit.
 • Je coördineert de realisatie van dit programma in de regio Schoolpodium West:
  • Voor de keuzes in de programmatie, vertrek je vanuit de lokale realiteit en een connectie met de verschillende gemeenschapscentra en scholen uit je regio.
  • Je betrekt de collega’s uit de gemeenschapscentra en zorgt voor een gedragen werking.
  • Samen met de centrumverantwoordelijken van de gemeenschapscentra in de regio West, zorg je voor de lokale organisatie, de gedeelde personeelsinzet in de regio en het correct inzetten van de gezamenlijke financiële middelen.
  • Je staat in voor de regionale zakelijke en financiële organisatie, waaronder contract-afspraken, budget en rapportering over het budget.

profiel

wie zoeken we?

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat).

competentieprofiel

waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • anderen overtuigen
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen
 • een visie ontwikkelen

Probleemoplossend gedrag

 • initiatief nemen
 • organisatiesensitief handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

functiegebonden competenties

Deze competenties zijn belangrijk voor deze specifieke functie.

 • Netwerken: professionele relaties ontwikkelen en bestendigen in en buiten de organisatie en die gebruiken om steun, informatie en medewerking te krijgen
 • Begeleiden: collega’s helpen en ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en zo mee verantwoordelijkheid opnemen voor het blijvend leren in de organisatie
 • Bereid zijn om te leren en om je eigen functioneren te verbeteren
 • Creatief handelen en je flexibel kunnen opstellen doorheen het veranderingstraject

Strekt tot aanbeveling:

 • Voeling met de Brusselse context
 • Een hart voor Brusselse kinderen en jongeren
 • Kennis van de culturele (jeugd)sector

aanbod

wat krijg je in ruil?

Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur vanaf 1 mei 2023.

Je loonschaal is A111 - adjunct van de directeur. Je krijgt een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten. (vanaf 6 maanden in dienst).
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.
 • Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.
 • Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

interesse?

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan Frank Van Dessel, entiteitsverantwoordelijke bij de entiteit Gemeenschapscentra op het nummer 02 563 05 66 of via frank.vandessel@vgc.be.

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan Vanessa Van Damme op het nummer 02 563 06 73 of via vanessa.vandamme@vgc.be.

Solliciteer nu