theatertechnicus cultuurhuis Belgica (Dendermonde)

reageer tot en met

Stad Dendermonde is op zoek naar een theatertechnicus en organiseert een aanwervingsexamen voor deze voltijdsecontractuele functie van onbepaalde duur. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar.

over stad Dendermonde

Stad Dendermonde overkoepelt de stad, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en het Autonoom Gemeentebedrijf. Samen met 46 000 Dendermondenaars en 1 300 collega’s bundelen we onze krachten om van Dendermonde een bruisende stad te maken. Stad Dendermonde wil zijn klantgerichtheid maximaliseren en daarnaast het personeel stimuleren in hun job door middel van betrokkenheid, uitdaging, creativiteit en innovatie. We willen ons ontwikkelen tot een organisatie waar de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie centraal staan. Wij willen tevreden medewerkers die met veel goesting hun taken tot een goed einde brengen. Die elkaar stimuleren en motiveren om steeds beter te doen door zelf het stuur in handen te nemen.

Al 3 jaar op rij is stad Dendermonde een baanbrekende werkgever. We willen dat onze medewerkers slimmer en groener onderweg zijn. Bovendien staat een goede werk-privébalans bij ons centraal.

Als theatertechnicus werk je voor cultuurhuis Belgica. Samen met een team van techniekers ondersteun je de volledige programmatie en de werking van het cultuurhuis. 

rol in de organisatie

Als theatertechnicus zorg je voor een goede technische ondersteuning van de programmatie en van de werking van cultuurhuis Belgica. Daarbij zorg je voor de bediening van geluids- en lichtapparatuur en houd je rekening met de nodige veiligheidsprocedures.

Daarnaast doe je ook de algemene planning van de theatertechniek in functie van de opeenvolging van de activiteiten en beschikbare zalen. Je volgt de technische fiches op en spreekt af met gebruikers (verenigingen en professionele gezelschappen). Je zorgt voor administratieve ondersteuning, bijvoorbeeld het opvragen van offertes, het aanmaken van bestekdossiers…

Onderhoud en eventuele herstellingen van het  technisch materiaal behoren ook tot jouw takenpakket. Je helpt om de zalen klaar te zetten, in te richten en leeg te maken. Je staat in voor het onderhoud van het gebouw en zorgt voor kleine herstellingen (bv. elektriciteit, verwarming, technisch onderhoud …). Je hebt passie voor je vakgebied, volgt de evoluties op de voet en ontwikkelt je kennis hiervan verder.

de ideale kandidaat?

Je hebt een grondige kennis van moderne geluids- en belichtingsapparatuur en kan hiermee zelfstandig aan de slag. Kennis van grandMa, DiGiCo en andere multimediatoepassingen is een groot pluspunt. Daarnaast kan je overweg met de courante Microsoft Office toepassingen (Outlook, Word …). Je bent collegiaal en werkt graag binnen een team. Je toont initiatief en neemt verantwoordelijkheid op voor je eigen taken. In deze functie kom je regelmatig in contact met kunstenaars, artiesten en publiek. Wij verwachten dan ook van alle medewerkers dat ze correct communiceren en zich klantgericht opstellen. Tot slot ben je bereid om structureel te werken buiten de normale kantooruren. Fysiek werk schrikt je niet af.

de algemene aanwervingsvoorwaarden

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit toon je aan via een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 3 maand bij indiensttreding. Indien blijkt uit het uittreksel dat de voorgeschreven voorwaarden niet vervuld zijn, dan kun je geen beroep maken op het feit dat je tot het examen werd toegelaten.

 • Je bent medisch geschikt voor het uitoefenen van de functie, dit blijkt uit een medisch onderzoek bij indiensttreding.

 • Je slaagt voor de selectieprocedure.

 • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken).

 • Je bent toegelaten tot het wettige verblijf in België en je hebt een algemene toegang tot de arbeidsmarkt.

de diplomavoorwaarden

 • Houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

 • Indien je niet beschikt over het gevraagde diploma dien je een niveautest af te leggen. Enkel indien je slaagt voor deze niveautest kan je deelnemen aan de selectieprocedure.

 • Studenten kunnen deelnemen aan de selectieprocedure indien ze binnen de 3 maanden over het gevraagde diploma beschikken.

extra voorwaarden

 • Kennis van licht- en geluidstechnieken is een pluspunt.

ons aanbod

 • Blijf leren en groeien via ons groot opleidingsaanbod.

 • Geniet van een goede balans tussen werk en privé.

 • Een voltijdse functie in contractueel dienstverband.

 • Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal C1-C3 (min. 2 258 euro en max. 4 133  euro bruto geïndexeerd maandsalaris).

 • Relevante werkervaring kan meegenomen worden.

 • Je geniet van een groepsverzekering (4% van je bruto jaarloon).

 • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.

 • Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding van 0,25 euro/km.

 • De mogelijkheid om een (elektrische) fiets te leasen.

 • Gratis hospitalisatieverzekering.

 • Maaltijdcheques van 6 euro/gewerkte dag.

 • Voordelenplatform van GSD-V.

het verloop van de selectie

 1. Preselectie (gunstig/ongunstig)
  Hierbij worden de cv’s en vragenlijsten gescreend op basis van motivatie, relevante kennis en ervaring, persoonlijke vaardigheden en de link (fit) met onze organisatiewaarden nl. kwaliteit, openheid, verbondenheid, durf en respect.

  Uit deze preselectie worden maximum de 15 hoogst gerangschikte kandidaten meegenomen in de verdere selectieprocedure. Het resultaat van de eventuele preselectie wordt niet mee geteld in de totale puntenscore.
   

 2. Eventuele niveautest (gunstig/ongunstig)
  De kandidaten die niet beschikken over het gevraagd diploma dienen voorafgaand aan de selectieprocedure een niveautest af te leggen. Enkel indien de kandidaat slaagt voor deze niveautest kan deze worden toegelaten aan de selectieprocedure.
   

 3. Praktische proef (op 40 punten)
  De kandidaten moeten één of meer proeven doen in overeenstemming met de opdrachten zoals omschreven in de functiebeschrijving.
   

 4. Een mondeling gedeelte (op 60 punten)
  Bij het mondeling gedeelte gebeurt er een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd. Dit kan onder meer worden gemeten via het geven van een presentatie van één of meer cases uit de gevalstudie.

interesse?

Solliciteer online via www.dendermonde.be – vacatures - theatertechnicus tot en met 5 april 2023 door je cv, ingevulde vragenlijst en een kopie van je diploma te bezorgen.

belangrijke data
We contacteren je met het resultaat van de CV screening vanaf woensdag 19 april 2023.

Indien je een niveautest dient af te leggen, gaat dit digitaal door op donderdag 20 april 2023 in de voormiddag.

De praktische proef gaat door op woensdag 26 april 2023.

Het mondelinge gedeelte gaat door op vrijdag 5 mei 2023.

communicatie
Alle communicatie over de selectieprocedure verloopt via mail. Per stap ontvang je van ons een mail met de nodige informatie.

nog vragen?

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Annelies Van Doren via vacatures@dendermonde.be of via 052-37 83 01. Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, kan je contact opnemen met Steven Roels via steven.roels@dendermonde.be

Stad Dendermonde let als werkgever op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst en nationaliteit