theatertechnicus CC Het Bolwerk (Vilvoorde)

reageer tot en met

In Vilvoorde is het aangenaam wonen, werken en ontspannen. De medewerker van de stad Vilvoorde staan dagelijks klaar voor alle Vilvoordenaars, in elke fase van hun leven. Als superdiverse stad is Vilvoorde een laboratorium in ‘samen-leven’. Samen met onze partners versterkt en verbindt de stad mensen en organisaties. Met vernieuwende projecten en initiatieven biedt de stad een antwoord op nieuwe noden en dynamieken. Met de blik op de toekomst en in dialoog met haar burgers ontpopt Vilvoorde zich tot een duurzame, klimaatrobuuste stad.

C1-C3, voltijds, contractueel

Onze vier kernwaarden zijn: ■ respecT, ■ intEger, ■ klAntgericht, ■ toekoMstgericht. Samen vormen deze waarden een TEAM

taakomschrijving

Je zorgt ervoor dat voorstellingen en projecten zowel op technisch vlak als op vlak van veiligheid vlekkeloos verlopen.

Je staat in voor opbouw en afbraak van decors voor podiumactiviteiten. Je staat in voor licht, geluid en decorwissels bij podiumactiviteiten.

Je werkt mee aan de opbouw van tentoonstellingen.

Je staat in voor de uitvoering van technische niet-voorstelling-gebonden taken. Je staat in voor controle op de staat van het gebruikte materiaal.

Je staat in voor de opvang van gezelschappen.

wat verwachten we van jou?

  • Je draagt bij tot de vlotte werking van de technische ploeg.
  • Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs. Of je zal dit behalen binnen een termijn van 6 maanden na deelname aan de selectie, in dit geval stuur je een studiebewijs in.
  • Opleiding in podiumtechnieken is een pluspunt. Een ervaringsbewijs in podiumtechnieken, uitgereikt door de Vlaamse Overheid geldt als evenwaardig. Je hebt een goede kennis van elektriciteit.
  • Je kan lichtplannen en geluidsplannen interpreteren en theater technische apparatuur bedienen. Kennis van Chamsys is een pluspunt.
  • Je kan zowel zelfstandig als in team goed werken.
  • Je kan goed omgaan met mensen (contactvaardig, diplomatisch, indien nodig daadkrachtig). Je kan oplossingsgericht werken.
  • Je bent bereid tot avond- en weekendwerk. Je hebt interesse en noties van ICT.
  • Je hebt interesse en noties van audiovisuele technieken en liefst een voorkeur voor belichting. Je beschikt over een rijbewijs B.
  • Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1 art.595).

wat is ons aanbod?

Contract van onbepaalde duur

Weddeschaal C. minimale bruto beginwedde 2 257.20 euro/maand (voltijdse functie) Ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen en relevante werkervaring uit de privésector of als zelfstandige kan onbeperkt meegenomen worden.

De wedde wordt vermeerderd met vakantiegeld, eindejaarstoelage en maaltijdcheques.

Jaarlijks ecocheques voor een bedrag van 160,- euro en 40,- euro aan Vilvoordse handelaarsbonnen voor een voltijdse kracht (a rato van je arbeidsregime)

Eveneens gratis woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer; fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en tweede pensioenpijler. De Vilvoordse Personeelskaart biedt je een aantal voordelen aan: gratis lidmaatschap bibliotheek Vilvoorde, 24 gratis zwembeurten in het stedelijk zwembad ‘t Zeepaardje, gratis vissen op de visvijver in Hanssenspark, korting bij aankoop van losse tickets in cc Het Bolwerk, gratis naar de film bij aankoop van een abonnement in cc Het Bolwerk.

Interessante verlofregeling (wettelijke verlofdagen en 13,5 bijkomende verlofdagen, 14 feestdagen) en werktijden waardoor een evenwichtige combinatie van vrije tijd/gezin en werk mogelijk is.

Doorgedreven interne en externe opleidingen worden voorzien om je technische skills verder te ontwikkelen.

hoe moet je solliciteren

Uiterlijk op 24 september 2023 via https://www.jobsolutions.be/register/16810-29 of te verzenden aan het college van burgemeester en schepenen, stadhuis Vilvoorde, Grote Markt, 1800 Vilvoorde of tegen ontvangstbewijs af te geven op de dienst Personeel. De kandidatuurstelling omvat het inschrijvingsformulier vergezeld van een curriculum vitae, een kopie van je diploma, kopie van je rijbewijs en een attest van goed gedrag. Kandidaturen zonder cv, kopie rijbewijs of een kopie van hun diploma worden NIET aanvaard.

Stad Vilvoorde hecht veel belang aan gelijke kansen en diversiteit. We moedigen iedereen aan om te solliciteren ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, beperking, seksuele oriëntatie, geslacht of genderidentiteit.

Aanpassingen in de selectieprocedure nodig? Heb je een beperking waardoor je niet kunt deelnemen aan de selectieprocedure en voldoe je aan een aantal voorwaarden? Dan kun je een aanpassing in de selectieprocedure vragen. Meer info: sollicitaties@vilvoorde.be

hoe verloopt de selectie?

De schriftelijke en praktische proef peilt naar een aantal praktische vaardigheden die nodig zijn voor de functie. Kandidaten krijgen een aantal praktische opdrachten die ze moeten uitvoeren en toelichten.

Wie slaagt (= minstens 50% van de punten), wordt uitgenodigd voor het mondeling gedeelte dat doorgaat op dezelfde dag en plaats.

De mondelinge proef peilt naar de motivatie er worden een aantal competenties bevraagd of de praktische proef wordt verder bevraagd. Ook voor dit onderdeel moet minstens 50% van de punten behaald worden.

Voor beide proeven samen, praktisch en mondeling, moet minstens 60% van de punten behaald worden om geslaagd te zijn. Indien meerdere kandidaten geslaagd zijn, wordt er een bindende wervingsreserve opgesteld. De volgorde op deze wervingsreserve, wordt bepaald door het aantal behaalde punten.

De inhoud en de vragen van het examenprogramma, wordt opgesteld door een externe jury, ondersteund door de algemeen directeur.

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden op de dienst Personeel, Lange Molensstraat 44, 1800 Vilvoorde, telefoon 02 255 79 48 of sollicitaties@vilvoorde.be.