theatertechnicus bij CC Jan Tervaert (Hamme)

reageer tot en met

Lokaal bestuur Hamme werft, voor zijn cultureel centrum Jan Tervaert, aan:
1 (tijdelijk) Theatertechnicus
weddeschaal C1-3 - 38 uren per week - in tijdelijk contractueel verband

Functie

In afwachting van de publicatie voor een statutaire functie als theatertechnicus (opstart najaar 2020) zijn wij op zoek naar een technicus die de theatertechnische (opvang van gezelschappen, hulp bij decor, bij uitlichten van voorstelling, technische ondersteuning bij de voorstelling, verdere technische uitbouw van de infrastructuur, enz.) en andere culturele getinte activiteiten tijdelijk ondersteunt om te komen tot een vlottere technische werking van het cultuurhuis.

Een uitgebreide functiebeschrijving kan aangevraagd worden via personeel@hamme.be.

 

Aanwervingsvoorwaarden

  • Je behaalde een diploma hoger secundair onderwijs richting podiumtechniek of een gelijkgestelde opleiding podiumtechnieken.
  • Je hebt minstens een basiskennis van elektronica, elektromechanica en theatertechniek.
  • Avond- en weekendwerk schrikken jou niet af.
  • Je hebt een rijbewijs B en je kan omgaan met een PC.
  • Je geniet politieke en burgerlijke rechten.
  • Je bent lichamelijk geschikt om deze functie uit te oefenen.
  • Op het uittreksel van je strafregister staan geen vermeldingen die strijdig zijn met de eisen van de functie.

 

Hoe solliciteren?

Verzend jouw kandidatuur via e-mail naar personeel@hamme.be (de kandidatuur is pas geldig na het ontvangen van een bevestigingsmail) of per post t.a.v. het College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme en dit vóór 13 september 2020 (voor kandidaturen per post geldt de poststempel als bewijs van kandidatuurstelling).

 

Jouw kandidatuur dient te bestaan uit:

  • een motivatiebrief
  • een CV
  • een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden op 7 januari 2020.

 

Te laat ingezonden sollicitaties worden NIET aanvaard.

 

Gelieve in de CV, indien voorhanden, een GSM-nummer en e-mailadres te vermelden.

Vermeld ook duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Meer informatie kan je op aanvraag verkrijgen bij de personeelsdienst op het nummer 052 47 55 28 of via personeel@hamme.be.

 

jantervaert.be